Vis

Velg denne kommandoen for å vise tidligere skjulte rader eller kolonner.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg Format → Rad → Vis

Velg Format → Kolonne → Vis

Fra kontekstmenyen:

Klikk på radoverskriftene for å velge, velg Vis rader.

Klikk på kolonneoverskriftene for å velge, velg Vis kolonner.

Fra grensesnittet med faner:

Velg Hjem - Rader - Vis rader.

Velg Hjem - Kolonner - Vis kolonner.

Velg Layout - Rader - Vis rader.

Velg Layout - Kolonner - Vis kolonner.

Fra verktøylinjer:

Ikon Vis rader

Vis Rader

Ikon Vis kolonner

Vis kolonner


For å vise en kolonne eller rad, velg rekkevidden av rader eller kolonner som inneholder de skjulte elementene, og bruk deretter kommandoen.

For å vise kolonne B klikker du for eksempel på overskriften til kolonne A, utvider utvalget til kolonne C og velger Format - Kolonner - Vis. For å vise kolonne A tidligere skjult, klikk på overskriften til kolonne B, hold museknappen nede og dra til venstre. Det valgte området som vises i navneområdet endres fra B1:B1048576 til A1:B1048576. Velg Format - Kolonner - Vis. Fortsett på samme måte med radene.

For å vise alle skjulte celler, klikk først i feltet i øvre venstre hjørne. Dette velger alle cellene i tabellen.

Supporter oss!