Skjul

Skjuler valgte rader, kolonner eller individuelle ark.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Format → Rad → Skjul

Velg Format → Kolonne → Skjul

Velg Rediger → Skjul ark


Velg radene eller kolonnene du vil skjule, og velg deretter Format - Rader - Skjul eller Formater - Kolonner - Skjul.

Du kan skjule et ark ved å velge arkfanen og deretter velge Format - Ark - Skjul. Skjulte ark skrives ikke ut med mindre de forekommer innenfor et utskriftsområde.

Merknadsikon

Et brudd i rad- eller kolonneoverskriften indikerer om raden eller kolonnen er skjult.


For å vise skjulte rader, kolonner eller ark

  1. Velg området som inkluderer de skjulte objektene. Du kan også bruke boksen i hjørnet over rad 1 og ved siden av kolonne A. For ark er dette trinnet ikke nødvendig.

  2. Velg Format - Rader/Kolonner - Vis eller Format - Ark - Vis .

Supporter oss!