Optimal Row Heights

Determines the optimal row height for the selected rows. The optimal row height depends on the font size of the largest character in the row. You can use various units of measure.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Format → Rad → Optimal høyde


Legg til

Legg til ekstra mellomrom mellom det største tegnet i en rad og cellekantene.

Standardverdi

Gjenopprett standardverdien for best mulig radhøyde.

Supporter oss!