Rader

Angi radhøyden og skjuler/viser de valgte radene.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Format → Rader


Høyde

Endre høyden på de valgte radene, eventuelt bare der markøren står.

Optimal høyde

Determines the optimal row height for the selected rows.

Skjul

Hides selected rows, columns or individual sheets.

Vis

Choose this command to show previously hidden rows or columns.

Supporter oss!