Rader

Angi radhøyden og skjuler/viser de valgte radene.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Format → Rader


Høyde

Endre høyden på de valgte radene, eventuelt bare der markøren står.

Optimal høyde

Bestemmer den optimale radhøyden for de valgte radene.

Skjul

Skjuler valgte rader, kolonner eller individuelle ark.

Vis

Velg denne kommandoen for å vise tidligere skjulte rader eller kolonner.

Supporter oss!