Cellebeskyttelse

Angi hva slags beskyttelse de merkede cellene skal få.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Format → Celler → Cellebeskyttelse


Beskyttelse

Skjul alt

Skjuler formlene og innholdet i de valgte cellene.

Beskyttet

Hindrer at de merkede cellene kan bli endret.

Merknadsikon

Denne cellebeskyttelsen trer bare i kraft hvis du også beskytter arket (Verktøy - Beskytt ark).


Skjul formel

Skjuler formlene i de valgte cellene.

Skriv ut

Angir utskriftsinnstillinger for arket.

Skjul ved utskrift

Hindrer utskrift av de valgte cellene.

Supporter oss!