Formater celler

Lar deg bestemme mange ulike formateringsvalg, og legge egenskaper til de valgte cellene.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Format - Celler.

Trykk +1.


Angi hvilket format og hvilken skrift du vil bruke.

Justering

Angir justeringsalternativer for innholdet i den gjeldende cellen eller de valgte cellene.

Asiatisk typografi

Angi de typografiske alternativene for celler eller avsnitt i asiatiske språkfiler. For å aktivere støtte for asiatisk språk, velg Språkinnstillinger - Språk i Alternativer-dialogboksen, og velg deretter Aktivert-boksen i Asiatisk språkstøtte-området. Alternativene for asiatisk typografi ignoreres i HTML-dokumenter.

Kantlinjer

Angi innstillinger for kantlinjene til valgte objekter i Writer eller Calc.

Angi fyllalternativene for det valgte tegneobjektet eller dokumentelementet.

Cellebeskyttelse

Angi hva slags beskyttelse de merkede cellene skal få.

Tilbakestill

Tilbakestiller endringene som har blitt gjort i den gjeldende fanen til slik de var da dialogvinduet ble åpnet.

Supporter oss!