Formater celler

Lar deg bestemme mange ulike formateringsvalg, og legge egenskaper til de valgte cellene.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg Format - Celler.

Fra kontekstmenyen:

Velg Formater celler.

Fra tastaturet:

Trykk +1.


Angi hvilket format og hvilken skrift du vil bruke.

Justering

Angir justeringsalternativer for innholdet i den gjeldende cellen eller de valgte cellene.

Asiatisk typografi

Angi de typografiske alternativene for celler eller avsnitt i asiatiske språkfiler. For å aktivere støtte for asiatisk språk, velg Språk og lokaliteter - Generelt i dialogboksen Alternativer, og velg deretter boksen Aktivert i Støtte for asiatisk språk. Alternativene for asiatisk typografi ignoreres i HTML-dokumenter.

Kantlinjer

Angi innstillinger for kantlinjene til valgte objekter i Writer eller Calc.

Område (bakgrunn, fremheving)

Angi fyllalternativene for det valgte tegneobjektet eller dokumentelementet.

Cellebeskyttelse

Angi hva slags beskyttelse de merkede cellene skal få.

Tilbakestill

Tilbakestiller endringene som har blitt gjort i den gjeldende fanen til slik de var da dialogvinduet ble åpnet.

Supporter oss!