Eksterne lenker

Setter inn data fra en HTML-, Calc-, CSV- eller Excel-fil i gjeldende ark som en lenke. Dataene må være plassert innenfor et navngitt område.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg Ark - Eksterne lenker.

Fra grensesnittet med faner:

Velg Data - Eksterne lenker.

Fra verktøylinjer:

Ikon Eksterne Lenker

Eksterne Lenker


URL til ekstern datakilde.

Skriv inn URL-en eller filnavnet som inneholder dataene du vil sette inn, og trykk deretter Enter. Alternativt kan du klikke Bla gjennom-knappen for å velge filnavnet fra en fildialog som åpnes. Først da vil URL-en bli forespurt fra nettverket eller filsystemet.

note

En dialogboks for CSV-dataimport vises når du kobler til ekstern CSV-fil.


Tilgjengelige tabeller/områder

Velg tabellen eller dataområdet du vil sette inn. Hvis det valgte Calc- eller Excel-dokumentet ikke inneholder noe navngitt område, kan ikke regnearkdata settes inn. og OK-knappen forblir inaktive

Oppdater hver

Angi hvor mange sekunder det skal gå før eksterne data blir oppdatert i det gjeldende dokumentet.

Supporter oss!