Link to External Data

Inserts data from an HTML, Calc, CSV or Excel file into the current sheet as a link. The data must be located within a named range.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Ark - Lenke til eksterne data.


URL til ekstern datakilde.

Enter the URL or the file name that contains the data that you want to insert, and then press Enter. Alternatively, click Browse button to select the file name from a file dialog that opens. Only then will the URL be requested from the network or file system.

Merknadsikon

A dialog for CSV data import appears when linking to external CSV file.


Tilgjengelige tabeller/områder

Select the table or the data range that you want to insert. If the selected Calc or Excel document contains no named range, spreadsheet data cannot be inserted and OK button will remain inactive

Oppdater hver

Angi hvor mange sekunder det skal gå før eksterne data blir oppdatert i det gjeldende dokumentet.

Supporter oss!