Function List

Opens the Function List deck of the Sidebar, which displays all functions that can be inserted into your document. The Function List deck is similar to the Functions tab page of the Function Wizard. The functions are inserted with placeholders to be replaced with your own values.

For å bruke denne funksjonen …

VelgSett inn -> Funksjonsliste.


The Function List window is a resizable dockable window. Use it to quickly enter functions in the spreadsheet. By double-clicking an entry in the functions list, the respective function is directly inserted with all parameters.

Category List

Viser alle de kategoriene som de forskjellige funksjonene er tildelt. Velg en kategori for å vise de tilsvarende funksjonene i listefeltet nedenfor. Velg «Alle» for å se alle funksjoner i alfabetisk rekkefølge uavhengig av kategori. "Sist brukt" viser funksjonene som du nylig har brukt.

Funksjonsliste

Displays the available functions. When you select a function, the area below the list box displays a short description. To insert the selected function double-click it or click the Insert Function into calculation sheet icon.

Insert Function into calculation sheet

Icon Insert Function

Inserts the selected function into the document.

Supporter oss!