Funksjonsliste

Åpner funksjonslisten på sidefeltet, som viser alle funksjoner som kan settes inn i dokumentet ditt. Funksjonen Liste-kortstokken ligner Funksjoner-fanesiden i Funksjonsveiviseren. Funksjonene settes inn med plassholdere som skal erstattes med dine egne verdier.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg Vis – funksjonsliste.

Fra grensesnittet med faner:

Choose Insert - Function List

Fra verktøylinjer:

Icon Functions

Functions

Fra sidefeltet:

Choose Functions.


Funksjonsliste-vinduet er et dokkingbart vindu som kan endres. Bruk den til å raskt legge inn funksjoner i regnearket. Ved å dobbeltklikke på en oppføring i funksjonslisten settes den respektive funksjonen direkte inn med alle parametere.

Kategoriliste

Viser alle de kategoriene som de forskjellige funksjonene er tildelt. Velg en kategori for å vise de tilsvarende funksjonene i listefeltet nedenfor. Velg «Alle» for å se alle funksjoner i alfabetisk rekkefølge uavhengig av kategori. "Sist brukt" viser funksjonene som du nylig har brukt.

Funksjonsliste

Viser de tilgjengelige funksjonene. Når du velger en funksjon, viser området under listeboksen en kort beskrivelse. For å sette inn den valgte funksjonen dobbeltklikk på den eller klikk på Sett inn funksjon i beregningsark-ikonet.

Sett inn funksjon i beregningsarket

Ikon sett inn funksjon

Setter inn den valgte funksjonen i dokumentet.

Supporter oss!