Definer etikettområde

Åpne et dialogvindu der du kan angi et etikettområde.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

VelgArk -> Navngitte Områder og Uttrykk -> Etiketter.


Bruke navn som adresser

Celleinnholdet i et etikettområde kan brukes som navn i formler - LibreOffice gjenkjenner disse navnene på samme måte som de forhåndsdefinerte navnene på ukedagene og månedene. Disse navnene fylles automatisk ut når de skrives inn i en formel. I tillegg vil navnene definert av etikettområder ha prioritet over navn definert av automatisk genererte områder.

note

Du kan angi etikettområder som inneholder de samme etikettene på forskjellige ark. LibreOffice søker først etter etikettområdene til gjeldende ark og, etter et mislykket søk, i områdene til andre ark.


Område

Viser cellereferansene til hvert etikettområde. Velg et etikettområde fra listen og trykk Slett for å fjerne det.

Krympe / Utvid

Klikk på Forminsk-ikonet for å minske dialogboksen til størrelsen på inndatafeltet. Det er da lettere å markere ønsket referanse i arket. Ikonene konverteres deretter automatisk til Utvid-ikonet. Klikk på den for å gjenopprette dialogboksen til dens opprinnelige størrelse.

Dialogvinduet blir automatisk minimert når du klikker med musa i et regneark. Så snart du slipper museknappen, blir dialogvinduet gjenopprettet. Referanseområdet du valgte med musa blir vist med blå ramme i dokumentet.

Ikon forminsk

Forminsk

Ikon Utvid

Ekspander

Inneholder kolonneetiketter

Ta med kolonne-etiketter i etikettområdet.

Inneholder kolonneetiketter

Ta med rad-etiketter i etikettområdet.

For dataområde

Angi dataområdet som etikettområdet skal gjelde for. For å endre det, trykk på arket og merk et annet område med musepekeren.

Krympe / Utvid

Klikk på Forminsk-ikonet for å minske dialogboksen til størrelsen på inndatafeltet. Det er da lettere å markere ønsket referanse i arket. Ikonene konverteres deretter automatisk til Utvid-ikonet. Klikk på den for å gjenopprette dialogboksen til dens opprinnelige størrelse.

Dialogvinduet blir automatisk minimert når du klikker med musa i et regneark. Så snart du slipper museknappen, blir dialogvinduet gjenopprettet. Referanseområdet du valgte med musa blir vist med blå ramme i dokumentet.

Ikon forminsk

Forminsk

Ikon Utvid

Ekspander

Legg til

Legg gjeldende etikettområde til i listen.

Slett

Slett det valgte elementet eller elementene etter bekreftelse.

Supporter oss!