Lage navn

Lar deg automatisk navngi flere celleområder.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Ark -> Navnitte områder og Uttrykk -> Opprett.


Select the area containing all the ranges that you want to name. Then choose Sheet - Named Ranges and Expressions - Create. This opens the Create Names dialog, from which you can select the naming options that you want.

Lag navn ut fra

Defines which part of the spreadsheet is to be used for creating the name.

√ėverste rad

Lag områdenavnene ut fra overskriftsraden i det valgte området. Hver kolonne får et eget navn og en egen cellereferanse.

Venstre kolonne

Lag omr√•denavnene ut fra oppf√łringene i den f√łrste kolonnen i det valgte regneark-omr√•det. Hver rad mottar et eget navn og en cellereferanse.

Nederste rad

Lag omr√•denavnene ut fra oppf√łringene i den siste raden i det valgte regneark-omr√•det. Hver kolonne mottar et eget navn og en cellereferanse

H√łyre kolonne

Lag omr√•denavnene ut fra oppf√łringene i den siste kolonnen i det valgte regneark-omr√•det. Hver rad mottar et eget navn og en cellereferanse.

Supporter oss!