Opprett navn

Lar deg automatisk navngi flere celleområder.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg Ark -> Navnitte områder og Uttrykk -> Opprett.


Velg området som inneholder alle områdene du vil navngi. Velg deretter Ark - Navngitte områder og uttrykk - Opprett. Dette åpner dialogboksen Opprett navn, der du kan velge navnealternativene du ønsker.

Lag navn ut fra

Definerer hvilken del av regnearket som skal brukes til å lage navnet.

Øverste rad

Lag områdenavnene ut fra overskriftsraden i det valgte området. Hver kolonne får et eget navn og en egen cellereferanse.

Venstre kolonne

Lag områdenavnene ut fra oppføringene i den første kolonnen i det valgte regneark-området. Hver rad mottar et eget navn og en cellereferanse.

Nederste rad

Lag områdenavnene ut fra oppføringene i den siste raden i det valgte regneark-området. Hver kolonne mottar et eget navn og en cellereferanse

Høyre kolonne

Lag områdenavnene ut fra oppføringene i den siste kolonnen i det valgte regneark-området. Hver rad mottar et eget navn og en cellereferanse.

Supporter oss!