Lim inn navn

Sett inn et navngitt celleomr√•de ved mark√łren.

Merknadsikon

Du kan bare sette inn et celleområde etter å ha definert et navn for området.


For å bruke denne funksjonen …

VelgArk -> Navngitte områder og Uttrykk -> Sett inn.


Tabellområde

Lister opp alle definerte celleomr√•der. Dobbeltklikk p√• en oppf√łring for √• sette inn det navngitte omr√•det i det aktive arket ved gjeldende mark√łrposisjon.

Lim inn alt

Setter inn en liste over alle navngitte omr√•der og de tilsvarende cellereferansene ved gjeldende mark√łrposisjon.

Lim inn

Setter inn det valgte navngitte omr√•det og den tilsvarende cellereferansen ved gjeldende mark√łrposisjon.

Supporter oss!