Paste Names

Sett inn et navngitt celleområde ved markøren.

Merknadsikon

You can only insert a cell area after having defined a name for the area.


For å bruke denne funksjonen …

VelgArk -> Navngitte områder og Uttrykk -> Sett inn.


Table area

Lists all defined cell areas. Double-click an entry to insert the named area into the active sheet at the current cursor position.

Paste All

Inserts a list of all named areas and the corresponding cell references at the current cursor position.

Paste

Inserts the selected named area and the corresponding cell reference at the current cursor position.

Supporter oss!