Named Ranges and Expressions

Allows you to name the different sections of your spreadsheet document. By naming the different sections, you can easily navigate through the spreadsheet documents and find specific information.

For å bruke denne funksjonen …

VelgSett inn -> Navngitt område eller Uttrykk.


Definer

Opens a dialog where you can specify a name for a selected area or a name for a formula expression.

Sett inn

Sett inn et navngitt celleområde ved markøren.

Legg till

Lar deg automatisk navngi flere celleområder.

Etiketter

Åpne et dialogvindu der du kan angi et etikettområde.

Supporter oss!