Statistiske funksjoner del tre

CONFIDENCE

Gir ( 1-alpha ) konfidensintervallet til en normalfordeling.

Syntaks

KONFIDENS(Alfa; StDev; StĂžrrelse)

Alfa er nivÄet pÄ konfidensintervallet.

StDev er standardavviket for den totale populasjonen.

StÞrrelse er stÞrrelsen pÄ den totale populasjonen.

Eksempel

=CONFIDENCE(0.05;1.5;100) gir 0.29.

CONFIDENCE.NORM

Gir ( 1-alpha ) konfidensintervallet til en normalfordeling.

Syntaks

KONFIDENS.NORM(Alfa; StDev; StĂžrrelse)

Alfa er nivÄet pÄ konfidensintervallet.

StDev er standardavviket for den totale populasjonen.

StÞrrelse er stÞrrelsen pÄ den totale populasjonen.

Eksempel

=CONFIDENCE.NORM(0.05;1.5;100) gir 0.2939945977.

Teknisk informasjon

tip

Denne funksjonen har vĂŠrt tilgjengelig siden LibreOffice 4.2.


Denne funksjonen er ikke en del av Open Document Format for Office-applikasjoner (OpenDocument) versjon 1.3. Del 4: Rekalkulert Formel (OpenFormula) Format-standard. Navnerommet er

COM.MICROSOFT.CONFIDENCE.NORM

CONFIDENCE.T

Gir ( 1-alpha ) konfidensintervallet til en normalfordeling.

Syntaks

CONFIDENCE.T(Alpha; StDev; StĂžrrelse)

Alfa er nivÄet pÄ konfidensintervallet.

StDev er standardavviket for den totale populasjonen.

StÞrrelse er stÞrrelsen pÄ den totale populasjonen.

Eksempel

=CONFIDENCE.T(0.05;1.5;100) gir 0.2976325427.

Teknisk informasjon

tip

Denne funksjonen har vĂŠrt tilgjengelig siden LibreOffice 4.2.


Denne funksjonen er ikke en del av Open Document Format for Office-applikasjoner (OpenDocument) versjon 1.3. Del 4: Rekalkulert Formel (OpenFormula) Format-standard. Navnerommet er

COM.MICROSOFT.CONFIDENCE.T

CORREL

Gir korrelasjonskoeffisienten mellom to datamengder.

Syntaks

CORREL(Data1; Data2 )

Sluttdato er den andre datoen

Sluttdato er den andre datoen

Eksempel

=CORREL(A1:A50;B1:B50) beregner korrelasjonskoeffisienten som et mÄl pÄ den lineÊre korrelasjonen til de to datasettene.

COVAR

Gir kovariansen til produktet av paravvik.

Syntaks

COVAR(Data1; Data2 )

Sluttdato er den andre datoen

Sluttdato er den andre datoen

Eksempel

=FINN.RAD(A1; D1:E100; 2)

COVARIANCE.P

Returnerer kovariansen til produktet av parede avvik, for hele populasjonen.

Syntaks

COVARIANCE.P(Data1; Data2 )

Sluttdato er den andre datoen

Sluttdato er den andre datoen

Eksempel

=FINN.RAD(A1; D1:E100; 2)

Teknisk informasjon

tip

Denne funksjonen har vĂŠrt tilgjengelig siden LibreOffice 4.2.


Denne funksjonen er ikke en del av Open Document Format for Office-applikasjoner (OpenDocument) versjon 1.3. Del 4: Rekalkulert Formel (OpenFormula) Format-standard. Navnerommet er

COM.MICROSOFT.COVARIANCE.P

COVARIANCE.S

Returnerer kovariansen til produktet av parede avvik, for et utvalg av populasjonen.

Syntaks

COVARIANCE.S(Data1; Data2 )

Sluttdato er den andre datoen

Sluttdato er den andre datoen

Eksempel

=FINN.RAD(A1; D1:E100; 2)

Teknisk informasjon

tip

Denne funksjonen har vĂŠrt tilgjengelig siden LibreOffice 4.2.


Denne funksjonen er ikke en del av Open Document Format for Office-applikasjoner (OpenDocument) versjon 1.3. Del 4: Rekalkulert Formel (OpenFormula) Format-standard. Navnerommet er

COM.MICROSOFT.COVARIANCE.S

CRITBINOM

Returnerer den minste verdien som den kumulative binomialfordelingen er stĂžrre enn eller lik en kriterieverdi for.

Syntaks

CRITBINOM(Tester; SP; Alpha)

Tester er det totale antallet forsĂžk.

SP er sannsynligheten for suksess for Ă©n test.

Alfa er terskelsannsynligheten for Ä oppnÄs eller overskrides.

Eksempel

=CRITBINOM(100;0.5;0.1) gir 44.

KURT

Gir kurvaturen til en datamengde (krever minst 4 verdier).

Syntaks

KURT(Nummer 1 [; Nummer 2 [; 
 [; Nummer 255]]])

Nummer 1, Nummer 2, 
 , Nummer 255 er tall, referanser til celler eller til celleomrÄder med tall.

Parametrene bĂžr spesifisere minst fire verdier.

note

Denne funksjonen ignorerer all tekst eller tom celle innenfor et dataomrÄde. Hvis du mistenker feil resultater fra denne funksjonen, se etter tekst i dataomrÄdene. For Ä fremheve tekstinnhold i et dataomrÄde, bruk funksjonen verdiutheving.


Eksempel

=KURT(A1;A2;A3;A4;A5;A6)

LARGE

Gir den rang_k-te stĂžrste verdien i en datamengde.

note

Denne funksjonen er en del av Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard versjon 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Syntaks

LARGE(Data; RankC )

Data er celleomrÄdet med data.

RankC er rangeringen av verdien. Hvis RankC er en matrise, blir funksjonen en matrisefunksjon.

note

Denne funksjonen ignorerer all tekst eller tom celle innenfor et dataomrÄde. Hvis du mistenker feil resultater fra denne funksjonen, se etter tekst i dataomrÄdene. For Ä fremheve tekstinnhold i et dataomrÄde, bruk funksjonen verdiutheving.


Eksempel

=LARGE(A1:C50;2) gir den nest stĂžrste verdien i A1:C50.

=LARGE(A1:C50;B1:B5) lagt inn som en matrisefunksjon gir en matrise med den c-te stĂžrste verdien i A1:C50 med rangeringer definert i B1:B5.

LOGINV

Gir den inverse til lognormalfordelinga.

Syntaks

LOGINV(Tall [; Gjennomsnittlig [; StDev]])

Tall (obligatorisk) er sannsynlighetsverdien som den inverse standard logaritmiske fordelingen skal beregnes for.

Gjennomsnitt (valgfritt) er det aritmetiske gjennomsnittet av standard logaritmisk distribusjon (standard til 0 hvis utelatt).

StDev (valgfritt) er standardavviket til standard logaritmisk distribusjon (standard til 1 hvis utelatt).

Eksempel

ERPARTALL_ADD(5) gir 0.

LOGNORM.DIST

Gir verdiene til en loggnormalfordeling.

Syntaks

LOGNORM.FORDELING(Tall; Gjennomsnitt; StDev; Kumulativ)

Tall (obligatorisk) er sannsynlighetsverdien som standard logaritmisk fordeling skal beregnes for.

Mean (obligatorisk) er gjennomsnittsverdien av standard logaritmisk distribusjon.

StDev (obligatorisk) er standardavviket til standard logaritmisk distribusjon.

Kumulativ (obligatorisk) = 0 beregner tetthetsfunksjonen, Kumulativ = 1 beregner fordelingen.

Eksempel

=N(123) gir 123

Teknisk informasjon

tip

Denne funksjonen har vĂŠrt tilgjengelig siden LibreOffice 4.3.


Denne funksjonen er ikke en del av Open Document Format for Office-applikasjoner (OpenDocument) versjon 1.3. Del 4: Rekalkulert Formel (OpenFormula) Format-standard. Navnerommet er

COM.MICROSOFT.LOGNORM.DIST

LOGNORM.INV

Gir den inverse til lognormalfordelinga.

Denne funksjonen er identisk med LOGINV og ble introdusert for interoperabilitet med andre kontorpakker.

Syntaks

LOGNORM.INV(Tall ; Gjennomsnitt ; StDev)

Tall (obligatorisk) er sannsynlighetsverdien som den inverse standard logaritmiske fordelingen skal beregnes for.

Gjennomsnitt (obligatorisk) er det aritmetiske gjennomsnittet av standard logaritmisk distribusjon.

StDev (obligatorisk) er standardavviket til standard logaritmisk distribusjon.

Eksempel

ERPARTALL_ADD(5) gir 0.

Teknisk informasjon

tip

Denne funksjonen har vĂŠrt tilgjengelig siden LibreOffice 4.3.


Denne funksjonen er ikke en del av Open Document Format for Office-applikasjoner (OpenDocument) versjon 1.3. Del 4: Rekalkulert Formel (OpenFormula) Format-standard. Navnerommet er

COM.MICROSOFT.LOGNORM.INV

LOGNORMDIST

Gir verdiene til en loggnormalfordeling.

Syntaks

LOGNORMDIST(Tall [; Gjennomsnittlig [; StDev [; Kumulativ]]])

Tall er sannsynlighetsverdien som standard logaritmisk fordeling skal beregnes for.

Gjennomsnitt (valgfritt) er middelverdien av standard logaritmisk distribusjon.

StDev (valgfritt) er standardavviket til standard logaritmisk distribusjon.

Kumulativ (valgfritt) = 0 beregner tetthetsfunksjonen, Kumulativ = 1 beregner fordelingen.

Eksempel

=N(123) gir 123

SMALL

Gir den rang_k-te minste verdien i en datamengde.

note

Denne funksjonen er en del av Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard versjon 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Syntaks

SMALL(Data; RankC )

Data er celleomrÄdet med data.

RankC er rangeringen til verdien. Hvis RankC er en matrise, blir funksjonen en matrisefunksjon.

note

Denne funksjonen ignorerer all tekst eller tom celle innenfor et dataomrÄde. Hvis du mistenker feil resultater fra denne funksjonen, se etter tekst i dataomrÄdene. For Ä fremheve tekstinnhold i et dataomrÄde, bruk funksjonen verdiutheving.


Eksempel

=SMALL(A1:C50;2) gir den nest minste verdien i A1:C50.

=SMALL(A1:C50;B1:B5) lagt inn som en matrisefunksjon gir en matrise med den c-te minste verdien i A1:C50 med rangeringer definert i B1:B5.

Supporter oss!