Statistiske funksjoner del to

F.DIST

Regnar ut verdiene i en venstredels F-fordeling.

Syntaks

F.FORDELING(Tall; Frihetsgrader1; Frihetsgrader2 [; Kumulativ])

Tall er verdien som F-fordelingen skal beregnes for.

degreesFreedom1 er frihetsgradene i telleren i F-fordelingen.

degreesFreedom2 er frihetsgradene i nevneren i F-fordelingen.

Kumulativ = 0 eller Usann beregner tetthetsfunksjonen Kumulativ = 1 eller Sann beregner fordelingen.

Eksempel

=ELLER(A; B) gir SANN

=ELLER(A; B) gir SANN

Teknisk informasjon

tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 4.2.


Denne funksjonen er ikke en del av Open Document Format for Office-applikasjoner (OpenDocument) versjon 1.3. Del 4: Rekalkulert Formel (OpenFormula) Format-standard. Navnerommet er

COM.MICROSOFT.F.DIST

F.DIST.RT

Regnar ut verdiene på høyresiden i en F-fordeling.

Syntaks

F.DIST.RT(Tall; Frihetsgrader1; Frihetsgrader2)

Tall er verdien som F-fordelingen skal beregnes for.

degreesFreedom1 er frihetsgradene i telleren i F-fordelingen.

degreesFreedom2 er frihetsgradene i nevneren i F-fordelingen.

Eksempel

=ELLER(A; B) gir SANN

Teknisk informasjon

tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 4.2.


Denne funksjonen er ikke en del av Open Document Format for Office-applikasjoner (OpenDocument) versjon 1.3. Del 4: Rekalkulert Formel (OpenFormula) Format-standard. Navnerommet er

COM.MICROSOFT.F.DIST.RT

F.INV

Gir inversverdien til F-sannsynlighetsfordelinga. F-fordelinga brukes til F-tester for å angi relasjonen mellom to forskjellige datasett.

Syntaks

F.INV(Tall; Frihetsgrader1; Frihetsgrader2)

Tall er sannsynlighetsverdien som den inverse F-fordelingen skal beregnes for.

Frihetsgrader1 er antallet frihetsgrader i telleren til F-fordelingen.

Frihetsgrader2 er antallet frihetsgrader i nevneren til F-fordelingen.

Eksempel

=ELLER(A; B) gir SANN

Teknisk informasjon

tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 4.2.


Denne funksjonen er ikke en del av Open Document Format for Office-applikasjoner (OpenDocument) versjon 1.3. Del 4: Rekalkulert Formel (OpenFormula) Format-standard. Navnerommet er

COM.MICROSOFT.F.INV

F.INV.RT

Returnerer inversverdien av høyresiden til F-fordelingen.

Syntaks

F.INV.RT(Tall; Frihetsgrader1; Frihetsgrader2)

Tall er sannsynlighetsverdien som den inverse F-fordelingen skal beregnes for.

Frihetsgrader1 er antallet frihetsgrader i telleren til F-fordelingen.

Frihetsgrader2 er antallet frihetsgrader i nevneren til F-fordelingen.

Eksempel

=ELLER(A; B) gir SANN

Teknisk informasjon

tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 4.2.


Denne funksjonen er ikke en del av Open Document Format for Office-applikasjoner (OpenDocument) versjon 1.3. Del 4: Rekalkulert Formel (OpenFormula) Format-standard. Navnerommet er

COM.MICROSOFT.F.INV.RT

F.TEST

Gir resultatet av en F-test.

Syntaks

F.TEST(Data1; Data2)

Sluttdato er den andre datoen

Sluttdato er den andre datoen

Eksempel

=F.TEST(A1:A30;B1:B12) beregner om de to datasettene er forskjellige i sin varians og returnerer sannsynligheten for at begge settene kunne ha kommet fra samme totalsum befolkning.

Teknisk informasjon

tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 4.2.


Denne funksjonen er ikke en del av Open Document Format for Office-applikasjoner (OpenDocument) versjon 1.3. Del 4: Rekalkulert Formel (OpenFormula) Format-standard. Navnerommet er

COM.MICROSOFT.F.TEST

FDIST

Beregn verdiene i en F-fordeling.

Syntaks

FDIST(Tall; Frihetsgrader1; Frihetsgrader2)

Tall er verdien som F-fordelingen skal beregnes for.

degreesFreedom1 er frihetsgradene i telleren i F-fordelingen.

degreesFreedom2 er frihetsgradene i nevneren i F-fordelingen.

Eksempel

=ELLER(A; B) gir SANN

FINV

Gir inversverdien til F-sannsynlighetsfordelinga. F-fordelinga brukes til F-tester for å angi relasjonen mellom to forskjellige datasett.

Syntaks

FINV(Tall; Frihetsgrader1; Frihetsgrader2)

Tall er sannsynlighetsverdien som den inverse F-fordelingen skal beregnes for.

Frihetsgrader1 er antallet frihetsgrader i telleren til F-fordelingen.

Frihetsgrader2 er antallet frihetsgrader i nevneren til F-fordelingen.

Eksempel

=ELLER(A; B) gir SANN

FISHER

Gir Fisher-transformasjonen for x, og lager en funksjon som ligger nært opptil normalfordelinga.

Syntaks

FISHER(Tall)

Tekst er teksten som tilsvarer et romertall.

Eksempel

=ELLER(A; B) gir SANN

FISHERINV

Gir den inversen av Fisher-transformasjonen for x, og lager en funksjon som ligger nært opptil normalfordelinga.

Syntaks

FISHERINV(Tall)

Tall er verdien som skal gjennomgå omvendt transformasjon.

Eksempel

=ELLER(A; B) gir SANN

FTEST

Gir resultatet av en F-test.

Syntaks

FTEST(Data1; Data2 )

Sluttdato er den andre datoen

Sluttdato er den andre datoen

note

Denne funksjonen ignorerer all tekst eller tom celle innenfor et dataområde. Hvis du mistenker feil resultater fra denne funksjonen, se etter tekst i dataområdene. For å fremheve tekstinnhold i et dataområde, bruk funksjonen verdiutheving.


Eksempel

=FTEST(A1:A30;B1:B12) beregner om de to datasettene er forskjellige i sin varians og returnerer sannsynligheten for at begge settene kunne ha kommet fra samme totale populasjon.

GAMMA

Returnerer Gamma-funksjonsverdien. Merk at GAMMAINV ikke er inversen til GAMMA, men av GAMMADIST.

Syntaks

GAMMA(Tall)

Tall er tallet som gammafunksjonsverdien skal beregnes for.

GAMMA.DIST

Gir verdiene til en gammafordeling.

Den inverse funksjonen er GAMMAINV eller GAMMA.INV.

Denne funksjonen ligner på GAMMADIST og ble introdusert for interoperabilitet med andre kontorpakker.

Syntaks

GAMMA.FORDELING(tall; alfa; beta; kumulativ)

Tall er verdien som gammafordelingen skal beregnes for.

Alpha er parameteren Alpha for gamma-fordelingen.

Beta er parameteren Beta for gammadistribusjonen.

Kumulativ = 0 eller Usann beregner sannsynlighetstetthetsfunksjonen; Kumulativ = 1, Sann eller en annen verdi beregner den kumulative fordelingsfunksjonen.

Eksempel

=RADER(A10:B12) gir 3.

Teknisk informasjon

tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 4.3.


Denne funksjonen er ikke en del av Open Document Format for Office-applikasjoner (OpenDocument) versjon 1.3. Del 4: Rekalkulert Formel (OpenFormula) Format-standard. Navnerommet er

COM.MICROSOFT.GAMMA.DIST

GAMMA.INV

Returnerer inversen av den kumulative gammafordelingen GAMMADIST. Denne funksjonen lar deg søke etter variabler med forskjellig distribusjon.

Denne funksjonen er identisk med GAMMAINV og ble introdusert for interoperabilitet med andre kontorpakker.

Syntaks

GAMMA.INV(Tall; Alfa; Beta)

Tall er sannsynlighetsverdien som den inverse gammafordelingen skal beregnes for.

Alpha er parameteren Alpha for gamma-fordelingen.

Beta er parameteren Beta for gammadistribusjonen.

Eksempel

=ELLER(A; B) gir SANN

Teknisk informasjon

tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 4.3.


Denne funksjonen er ikke en del av Open Document Format for Office-applikasjoner (OpenDocument) versjon 1.3. Del 4: Rekalkulert Formel (OpenFormula) Format-standard. Navnerommet er

COM.MICROSOFT.GAMMA.INV

GAMMADIST

Gir verdiene til en gammafordeling.

Den inverse funksjonen er GAMMAINV.

Syntaks

GAMMADIST(Tall; Alfa; Beta [; C])

Tall er verdien som gammafordelingen skal beregnes for.

Alpha er parameteren Alpha for gamma-fordelingen.

Beta er parameteren Beta for gammadistribusjonen.

C (valgfritt) = 0 eller Usann beregner tetthetsfunksjonen C = 1 eller Sann beregner fordelingen.

Eksempel

=RADER(A10:B12) gir 3.

GAMMAINV

Returnerer inversen av den kumulative gammafordelingen GAMMADIST. Denne funksjonen lar deg søke etter variabler med forskjellig distribusjon.

Syntaks

GAMMAINV(Tall; Alfa; Beta)

Tall er sannsynlighetsverdien som den inverse gammafordelingen skal beregnes for.

Alpha er parameteren Alpha for gamma-fordelingen.

Beta er parameteren Beta for gammadistribusjonen.

Eksempel

=ELLER(A; B) gir SANN

GAMMALN

Gir den naturlige logaritmen til gammafunksjonen: G(x).

Syntaks

GAMMALN(Tall)

Tall er verdien som den naturlige logaritmen til gammafunksjonen skal beregnes for.

Eksempel

=RADER(A10:B12) gir 3.

GAMMALN.PRECISE

Gir den naturlige logaritmen til gammafunksjonen: G(x).

Syntaks

GAMMALN.PRECISE(Tall)

Tall er verdien som den naturlige logaritmen til gammafunksjonen skal beregnes for.

Eksempel

=RADER(A10:B12) gir 3.

Teknisk informasjon

tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 4.3.


Denne funksjonen er ikke en del av Open Document Format for Office-applikasjoner (OpenDocument) versjon 1.3. Del 4: Rekalkulert Formel (OpenFormula) Format-standard. Navnerommet er

COM.MICROSOFT.GAMMALN.PRECISE

GAUSS

Gir standard kumulativ normalfordeling.

Det er GAUSS(x)=NORMSDIST(x)-0,5

Syntaks

ABS(Tall)

Tall er verdien som verdien av standard normalfordeling skal beregnes for.

Eksempel

ERPARTALL_ADD(5) gir 0.

ERPARTALL_ADD(5) gir 0.

GEOMEAN

Gir den geometriske middelverdien til et utvalg.

Syntaks

GEOMEAN(Nummer 1 [; Nummer 2 [; … [; Nummer 255]]])

Nummer 1, Nummer 2, … , Nummer 255 er tall, referanser til celler eller til celleområder med tall.

note

Denne funksjonen ignorerer all tekst eller tom celle innenfor et dataområde. Hvis du mistenker feil resultater fra denne funksjonen, se etter tekst i dataområdene. For å fremheve tekstinnhold i et dataområde, bruk funksjonen verdiutheving.


Eksempel

=GEOMEAN(23;46;69) = 41.79. Den geometriske middelverdien til dette tilfeldige utvalget er derfor 41,79.

HARMEAN

Gir det harmoniske gjennomsnittet av en datamengde.

Syntaks

HARMEAN(Nummer 1 [; Nummer 2 [; … [; Nummer 255]]])

Nummer 1, Nummer 2, … , Nummer 255 er tall, referanser til celler eller til celleområder med tall.

note

Denne funksjonen ignorerer all tekst eller tom celle innenfor et dataområde. Hvis du mistenker feil resultater fra denne funksjonen, se etter tekst i dataområdene. For å fremheve tekstinnhold i et dataområde, bruk funksjonen verdiutheving.


Eksempel

=HARMEAN(23;46;69) = 37.64. Det harmoniske gjennomsnittet av dette tilfeldige utvalget er dermed 37,64

HYPGEOM.DIST

Gir den hypergeometriske fordelingen.

Syntaks

HYPGEOM.FORDELING(X; NSample; Suksesser; NPopulation; Kumulativ)

X er antall resultater oppnådd i det tilfeldige utvalget.

NSample er størrelsen på det tilfeldige utvalget.

Suksesser er antall mulige resultater i den totale populasjonen.

NPopulation er størrelsen på den totale poulasjonen.

Kumulert : 0 eller Usann beregner sannsynlighetstetthetsfunksjonen. Andre verdier eller Sann beregner den kumulative fordelingsfunksjonen.

Eksempel

=HYPGEOM.DIST(2;2;90;100;0) gir 0,8090909091. Hvis 90 av 100 stykker smurt ristet brød faller fra bordet og treffer gulvet med den smurte siden først, så hvis 2 stykker smurt ristet brød faller fra bordet, er sannsynligheten 81 % for at begge vil treffe den smurte siden først.

=HYPGEOM.DIST(2;2;90;100;1) gir 1.

Teknisk informasjon

tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 4.2.


Denne funksjonen er ikke en del av Open Document Format for Office-applikasjoner (OpenDocument) versjon 1.3. Del 4: Rekalkulert Formel (OpenFormula) Format-standard. Navnerommet er

COM.MICROSOFT.HYPGEOM.DIST

HYPGEOMDIST

Gir den hypergeometriske fordelinga.

Syntaks

HYPGEOMDIST(X; NSample; Suksesser; NPopulation [; Kumulativ])

X er antall resultater oppnådd i det tilfeldige utvalget.

NSample er størrelsen på det tilfeldige utvalget.

Suksesser er antall mulige resultater i den totale populasjonen.

NPopulation er størrelsen på den totale befolkningen.

Kumulativ (valgfritt) spesifiserer om sannsynlighetsmassefunksjonen (FALSK eller 0) eller den kumulative fordelingsfunksjonen (en hvilken som helst annen verdi) skal beregnes. Sannsynlighetsmassefunksjonen er standard hvis ingen verdi er spesifisert for denne parameteren.

Eksempel

=HYPGEOMDIST(2;2;90;100) gir 0,81. Hvis 90 av 100 stykker smurt ristet brød faller fra bordet og treffer gulvet med den smurte siden først, så hvis 2 stykker smurt ristet brød faller fra bordet, er sannsynligheten 81 % for at begge vil treffe den smurte siden først.

TRIMMEAN

Gir gjennomsnittet av et utvalg uten å ta med marginalverdiene.

Syntaks

TRIMMEAN(Data; Alfa)

Tekst er teksten som tilsvarer et romertall.

Alfa er prosentandelen av marginale data som ikke vil bli tatt i betraktning.

note

Denne funksjonen ignorerer all tekst eller tom celle innenfor et dataområde. Hvis du mistenker feil resultater fra denne funksjonen, se etter tekst i dataområdene. For å fremheve tekstinnhold i et dataområde, bruk funksjonen verdiutheving.


Eksempel

=TRIMMEAN(A1:A50; 0.1) beregner middelverdien av tallene i A1:A50, uten å ta hensyn til de 5 prosentene av verdiene som representerer de høyeste verdiene og de 5 prosentene av verdiene som representerer de laveste. Prosenttallene refererer til mengden av den utrimmede middelverdien, ikke til antall summeringer.

Z.TEST

Beregner sannsynligheten for å observere en z-statistikk som er større enn den som er beregnet basert på et utvalg.

Syntaks

Z.TEST(Data; mu [; Sigma] )

Data er det gitte utvalget, trukket fra en normalfordelt populasjon.

mu er det kjente gjennomsnittet av befolkningen.

Sigma (valgfritt) er det kjente standardavviket for populasjonen. Hvis den utelates, brukes standardavviket til det gitte utvalget.

Eksempel

=Z.TEST(A2:A20; 9; 2) returnerer resultatet av en z-test på et utvalg A2:A20 trukket fra en populasjon med kjent gjennomsnitt 9 og kjent standard avvik 2.

Teknisk informasjon

tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 4.3.


Denne funksjonen er ikke en del av Open Document Format for Office-applikasjoner (OpenDocument) versjon 1.3. Del 4: Rekalkulert Formel (OpenFormula) Format-standard. Navnerommet er

COM.MICROSOFT.Z.TEST

ZTEST

Beregner sannsynligheten for å observere en z-statistikk som er større enn den som er beregnet basert på et utvalg.

Syntaks

ZTEST(Data; mu [; Sigma] )

Data er det gitte utvalget, trukket fra en normalfordelt populasjon.

mu er det kjente gjennomsnittet av befolkningen.

Sigma (valgfritt) er det kjente standardavviket for populasjonen. Hvis den utelates, brukes standardavviket til det gitte utvalget.

Se også Wiki-siden.

note

Denne funksjonen ignorerer all tekst eller tom celle innenfor et dataområde. Hvis du mistenker feil resultater fra denne funksjonen, se etter tekst i dataområdene. For å fremheve tekstinnhold i et dataområde, bruk funksjonen verdiutheving.


Supporter oss!