Bit operasjonsfunksjoner

For å bruke denne funksjonen …

Sett inn → Funksjon → Kategori Matematisk


BITAND

Returnerer en bitvis logisk "og" av parameterne.

tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 3.5.


Syntaks

BITAND(nummer1; nummer2)

Nummer1 og nummer2 er positive heltall mindre enn 2 ^ 48 (281 474 976 710 656).

Eksempel

=BITAND(6;10) returnerer 2 (0110 & 1010 = 0010).

BITLSHIFT

Forskyver et tall til venstre med n biter.

tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 3.5.


Syntaks

BITLSHIFT(tall; forskyv)

Tall er et positivt heltall mindre enn 2 ^ 48 (281 474 976 710 656).

Forskyv er antall posisjoner bitene vil bli flyttet til venstre. Hvis forskyv er negativ, er det synonymt med BITRSHIFT (tall; -forskyv).

Eksempel

=BITLSHIFT(6;1) returnerer 12 (0110 << 1 = 1100).

BITOR

Returnerer en bitvis logisk "eller" av parameterne.

tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 3.5.


Syntaks

BITOR(nummer1; nummer2)

Nummer1 og nummer2 er positive heltall mindre enn 2 ^ 48 (281 474 976 710 656).

=BITOR(6;10) returnerer 14 (0110 | 1010 = 1110).

BITRSHIFT

Forskyver et tall til høyre med n biter.

tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 3.5.


Syntaks

BITRSHIFT(tall; forskyv)

Tall er et positivt heltall mindre enn 2 ^ 48 (281 474 976 710 656).

Forskyv er antall posisjoner bitene vil bli flyttet til høyre. Hvis shift er negativ, er det synonymt med BITLSHIFT (tall; -forskyv).

Eksempel

=BITRSHIFT(6;1) returnerer 3 (0110 >> 1 = 0011).

BITXOR

Returnerer en bitvis logisk "eksklusiv eller" av parameterne.

tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 3.5.


Syntaks

BITXELLER(nummer1; nummer2)

Nummer1 og nummer2 er positive heltall mindre enn 2 ^ 48 (281 474 976 710 656).

Eksempel

=BITXOR(6;10) returnerer 12 (0110 ^ 1010 = 1100)

Supporter oss!