Finansfunksjoner del en

COUPDAYBS

Gir antall dager fra den fÞrste dagen med rentebetalinger pÄ et verdipapir til avregningsdatoen.

Syntax

COUPDAYBS(Settlement; Maturity; Frequency [; Basis])

Settlement is the date of purchase of the security.

Forfallsdato er datoen verdipapiret forfaller.

Frequency is the number of interest payments per year (1, 2 or 4).

Basis velges fra en liste over muligheter og angir, hvordan Ă„ret skal beregnes.

Basis

Beregning

0 or missing

US-metode (NASD), 12 mÄneder à 30 dager

1

Eksakt antall dager i mÄneder, eksakt antall dager i Är

2

Eksakt antall dager i mÄned, Är har 360 dager

3

Eksakt antall dager i mÄned, Är har 365 dager

4

European method, 12 months of 30 days each


Example

A security is purchased on 2001-01-25; the date of maturity is 2001-11-15. Interest is paid half-yearly (frequency is 2). Using daily balance interest calculation (basis 3) how many days is this?

=COUPDAYBS("2001-01-25"; "2001-11-15"; 2; 3) returns 71.

COUPDAYS

Gir antall dager i den gjeldende renteperioden til avregningsdatoen faller.

Syntax

COUPDAYS(Settlement; Maturity; Frequency [; Basis])

Settlement is the date of purchase of the security.

Forfallsdato er datoen verdipapiret forfaller.

Frequency is number of interest payments per year (1, 2 or 4).

Basis velges fra en liste over muligheter og angir, hvordan Ă„ret skal beregnes.

Basis

Beregning

0 or missing

US-metode (NASD), 12 mÄneder à 30 dager

1

Eksakt antall dager i mÄneder, eksakt antall dager i Är

2

Eksakt antall dager i mÄned, Är har 360 dager

3

Eksakt antall dager i mÄned, Är har 365 dager

4

European method, 12 months of 30 days each


Example

A security is purchased on 2001-01-25; the date of maturity is 2001-11-15. Interest is paid half-yearly (frequency is 2). Using daily balance interest calculation (basis 3) how many days are there in the interest period in which the settlement date falls?

=COUPDAYS("2001-01-25"; "2001-11-15"; 2; 3) returns 181.

COUPDAYSNC

Gir antall dager fra avregningsdatoen til neste rentedato.

Syntax

COUPDAYSNC(Settlement; Maturity; Frequency [; Basis])

Settlement is the date of purchase of the security.

Forfallsdato er datoen verdipapiret forfaller.

Frequency is number of interest payments per year (1, 2 or 4).

Basis velges fra en liste over muligheter og angir, hvordan Ă„ret skal beregnes.

Basis

Beregning

0 or missing

US-metode (NASD), 12 mÄneder à 30 dager

1

Eksakt antall dager i mÄneder, eksakt antall dager i Är

2

Eksakt antall dager i mÄned, Är har 360 dager

3

Eksakt antall dager i mÄned, Är har 365 dager

4

European method, 12 months of 30 days each


Example

A security is purchased on 2001-01-25; the date of maturity is 2001-11-15. Interest is paid half-yearly (frequency is 2). Using daily balance interest calculation (basis 3) how many days are there until the next interest payment?

=COUPDAYSNC("2001-01-25"; "2001-11-15"; 2; 3) returns 110.

COUPNCD

Gir datoen til den fĂžrste renteterminen etter avregningsdatoen. Resultatet blir formatert som en dato.

Syntax

COUPNCD(Settlement; Maturity; Frequency [; Basis])

Settlement is the date of purchase of the security.

Forfallsdato er datoen verdipapiret forfaller.

Frequency is number of interest payments per year (1, 2 or 4).

Basis velges fra en liste over muligheter og angir, hvordan Ă„ret skal beregnes.

Basis

Beregning

0 or missing

US-metode (NASD), 12 mÄneder à 30 dager

1

Eksakt antall dager i mÄneder, eksakt antall dager i Är

2

Eksakt antall dager i mÄned, Är har 360 dager

3

Eksakt antall dager i mÄned, Är har 365 dager

4

European method, 12 months of 30 days each


Example

A security is purchased on 2001-01-25; the date of maturity is 2001-11-15. Interest is paid half-yearly (frequency is 2). Using daily balance interest calculation (basis 3) when is the next interest date?

=COUPNCD("2001-01-25"; "2001-11-15"; 2; 3) returns 2001-05-15.

COUPNUM

Gir antall kuponger (rentebetalinger) mellom avregningsdatoen og utlĂžpsdatoen.

Syntax

COUPNUM(Settlement; Maturity; Frequency [; Basis])

Settlement is the date of purchase of the security.

Forfallsdato er datoen verdipapiret forfaller.

Frequency is the number of interest payments per year (1, 2 or 4).

Basis velges fra en liste over muligheter og angir, hvordan Ă„ret skal beregnes.

Basis

Beregning

0 or missing

US-metode (NASD), 12 mÄneder à 30 dager

1

Eksakt antall dager i mÄneder, eksakt antall dager i Är

2

Eksakt antall dager i mÄned, Är har 360 dager

3

Eksakt antall dager i mÄned, Är har 365 dager

4

European method, 12 months of 30 days each


Example

A security is purchased on 2001-01-25; the date of maturity is 2001-11-15. Interest is paid half-yearly (frequency is 2). Using daily balance interest calculation (basis 3) how many interest dates are there?

=COUPNUM("2001-01-25"; "2001-11-15"; 2; 3) returns 2.

COUPPCD

Gir den siste rentedatoen fĂžr avregningsdatoen. Resultatet blir formatert som en dato.

Syntax

COUPPCD(Settlement; Maturity; Frequency [; Basis])

Settlement is the date of purchase of the security.

Forfallsdato er datoen verdipapiret forfaller.

Frequency is the number of interest payments per year (1, 2 or 4).

Basis velges fra en liste over muligheter og angir, hvordan Ă„ret skal beregnes.

Basis

Beregning

0 or missing

US-metode (NASD), 12 mÄneder à 30 dager

1

Eksakt antall dager i mÄneder, eksakt antall dager i Är

2

Eksakt antall dager i mÄned, Är har 360 dager

3

Eksakt antall dager i mÄned, Är har 365 dager

4

European method, 12 months of 30 days each


Example

A security is purchased on 2001-01-25; the date of maturity is 2001-11-15. Interest is paid half-yearly (frequency is 2). Using daily balance interest calculation (basis 3) what was the interest date prior to purchase?

=COUPPCD("2001-01-25"; "2001-11-15"; 2; 3) returns 2000-15-11.

ER.AVDRAG

Beregn den periodiske avskrivninga pÄ en investering med regelmessige betalinger og fast rente.

Syntax

IPMT(Rate; Period; NPer; PV [; FV [; Type]])

Rate is the periodic interest rate.

Period is the period, for which the compound interest is calculated. Period=NPER if compound interest for the last period is calculated.

NPer is the total number of periods, during which annuity is paid.

PV is the present cash value in sequence of payments.

FV (optional) is the desired value (future value) at the end of the periods.

Type is the due date for the periodic payments.

Example

What is the interest rate during the fifth period (year) if the constant interest rate is 5% and the cash value is 15,000 currency units? The periodic payment is seven years.

=IPMT(5%;5;7;15000) = -352.97 currency units. The compound interest during the fifth period (year) is 352.97 currency units.

FV

Gir sluttverdien av en investering ut fra et regelmessig, konstant innbetalingsbelĂžp og fast rentesats (sluttverdi).

Syntax

FV(Rate; NPer; Pmt [ ; [ PV ] [ ; Type ] ])

Rate is the periodic interest rate.

NPer is the total number of periods (payment period).

Pmt is the annuity paid regularly per period.

PV (optional) is the (present) cash value of an investment.

Type (optional) defines whether the payment is due at the beginning or the end of a period.

I LibreOffice Calc-funksjoner kan parametre merket som «valgfri» kun utelates hvis ingen parameter fÞlger etter. For eksempel i en funksjon med fire parametre, hvor de siste to parametrene er merket som «valgfri», kan du utelade parameter 4 eller parametrene 3 og 4, men du kan ikke utelate parameter 3 alene.

Example

What is the value at the end of an investment if the interest rate is 4% and the payment period is two years, with a periodic payment of 750 currency units. The investment has a present value of 2,500 currency units.

=FV(4%;2;750;2500) = -4234.00 currency units. The value at the end of the investment is 4234.00 currency units.

FVSCHEDULE

Beregn den akkumulerte verdien av startkapitalen for en serie med periodisk varierende rentesatser.

Syntax

FVSCHEDULE(Principal; Schedule)

Principal is the starting capital.

Schedule is a series of interest rates, for example, as a range H3:H5 or as a (List) (see example).

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Example

1000 currency units have been invested in for three years. The interest rates were 3%, 4% and 5% per annum. What is the value after three years?

=FVSCHEDULE(1000;{0.03;0.04;0.05}) returns 1124.76.

INTRATE

Beregn den Ă„rlige rentesatsen for et verdipapir (eller tilsvarende) som er kjĂžpt for en investeringsverdi, og solgt for en innlĂžsningsverdi. Ingen renter blir betalt.

Syntax

INTRATE(Settlement; Maturity; Investment; Redemption [; Basis])

Settlement is the date of purchase of the security.

Forfallsdato er datoen verdipapiret forfaller.

Investment is the purchase price.

Redemption is the selling price.

Basis velges fra en liste over muligheter og angir, hvordan Ă„ret skal beregnes.

Basis

Beregning

0 or missing

US-metode (NASD), 12 mÄneder à 30 dager

1

Eksakt antall dager i mÄneder, eksakt antall dager i Är

2

Eksakt antall dager i mÄned, Är har 360 dager

3

Eksakt antall dager i mÄned, Är har 365 dager

4

European method, 12 months of 30 days each


Example

A painting is bought on 1990-01-15 for 1 million and sold on 2002-05-05 for 2 million. The basis is daily balance calculation (basis = 3). What is the average annual level of interest?

=INTRATE("1990-01-15"; "2002-05-05"; 1000000; 2000000; 3) returns 8.12%.

IR (IRR pÄ engelsk)

Beregn internrenta for en liste av betalinger som finner sted pÄ forskjellige datoer. Beregninga baserer seg pÄ 365 dager i Äret, og ser bort i fra skuddÄr.

If the payments take place at regular intervals, use the IRR function.

Syntax

XIRR(Values; Dates [; Guess])

Values and Dates refer to a series of payments and the series of associated date values. The first pair of dates defines the start of the payment plan. All other date values must be later, but need not be in any order. The series of values must contain at least one negative and one positive value (receipts and deposits).

Guess (optional) is a guess that can be input for the internal rate of return. The default is 10%.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Example

Calculation of the internal rate of return for the following five payments (dates are in ISO 8601 format):

A

B

C

1

2001-01-01

-10000

Received

2

2001-02-01

2000

Deposited

3

2001-03-15

2500

4

2001-05-12

5000

5

2001-08-10

1000


=XIRR(B1:B5; A1:A5; 0.1) returns 0.1828 or 18.28%.

NPER

Gir antall perioder for en investering basert pÄ periodiske, konstante betalinger og en konstant rentesats.

Syntax

NPER(Rate; Pmt; PV [ ; [ FV ] [ ; Type ] ])

Rate is the periodic interest rate.

Pmt is the constant annuity paid in each period.

PV is the present value (cash value) in a sequence of payments.

FV (optional) is the future value, which is reached at the end of the last period.

Type (optional) is the due date of the payment at the beginning or at the end of the period.

I LibreOffice Calc-funksjoner kan parametre merket som «valgfri» kun utelates hvis ingen parameter fÞlger etter. For eksempel i en funksjon med fire parametre, hvor de siste to parametrene er merket som «valgfri», kan du utelade parameter 4 eller parametrene 3 og 4, men du kan ikke utelate parameter 3 alene.

Example

How many payment periods does a payment period cover with a periodic interest rate of 6%, a periodic payment of 153.75 currency units and a present cash value of 2.600 currency units.

=NPER(6%;153.75;2600) = -12,02. The payment period covers 12.02 periods.

ODDFPRICE

Beregn prisen per 100 valutaenheter av pÄlydende verdi til et verdipapir, hvis den fÞrste renteterminen kommer uregelmessig.

Syntax

ODDFPRICE(Settlement; Maturity; Issue; FirstCoupon; Rate; Yield; Redemption; Frequency [; Basis])

Settlement is the date of purchase of the security.

Forfallsdato er datoen verdipapiret forfaller.

Issue is the date of issue of the security.

FirstCoupon is the first interest date of the security.

Rate is the annual rate of interest.

Yield is the annual yield of the security.

Redemption is the redemption value per 100 currency units of par value.

Frequency is number of interest payments per year (1, 2 or 4).

Basis velges fra en liste over muligheter og angir, hvordan Ă„ret skal beregnes.

Basis

Beregning

0 or missing

US-metode (NASD), 12 mÄneder à 30 dager

1

Eksakt antall dager i mÄneder, eksakt antall dager i Är

2

Eksakt antall dager i mÄned, Är har 360 dager

3

Eksakt antall dager i mÄned, Är har 365 dager

4

European method, 12 months of 30 days each


ODDFYIELD

Beregn avkastninga til et verdipapir hvis den fĂžrste renteterminen kommer uregelmessig.

Syntax

ODDFYIELD(Settlement; Maturity; Issue; FirstCoupon; Rate; Price; Redemption; Frequency [; Basis])

Settlement is the date of purchase of the security.

Forfallsdato er datoen verdipapiret forfaller.

Issue is the date of issue of the security.

FirstCoupon is the first interest period of the security.

Rate is the annual rate of interest.

Price is the price of the security.

Redemption is the redemption value per 100 currency units of par value.

Frequency is number of interest payments per year (1, 2 or 4).

Basis velges fra en liste over muligheter og angir, hvordan Ă„ret skal beregnes.

Basis

Beregning

0 or missing

US-metode (NASD), 12 mÄneder à 30 dager

1

Eksakt antall dager i mÄneder, eksakt antall dager i Är

2

Eksakt antall dager i mÄned, Är har 360 dager

3

Eksakt antall dager i mÄned, Är har 365 dager

4

European method, 12 months of 30 days each


ODDLPRICE

Beregn prisen per 100 valutaenheter av pÄlydende verdi til et verdipapir hvis den siste renteterminen kommer uregelmessig.

Syntax

ODDLPRICE(Settlement; Maturity; LastInterest; Rate; Yield; Redemption; Frequency [; Basis])

Settlement is the date of purchase of the security.

Forfallsdato er datoen verdipapiret forfaller.

LastInterest is the last interest date of the security.

Rate is the annual rate of interest.

Yield is the annual yield of the security.

Redemption is the redemption value per 100 currency units of par value.

Frequency is number of interest payments per year (1, 2 or 4).

Basis velges fra en liste over muligheter og angir, hvordan Ă„ret skal beregnes.

Basis

Beregning

0 or missing

US-metode (NASD), 12 mÄneder à 30 dager

1

Eksakt antall dager i mÄneder, eksakt antall dager i Är

2

Eksakt antall dager i mÄned, Är har 360 dager

3

Eksakt antall dager i mÄned, Är har 365 dager

4

European method, 12 months of 30 days each


Example

Settlement date: February 7 1999, maturity date: June 15 1999, last interest: October 15 1998. Interest rate: 3.75 per cent, yield: 4.05 per cent, redemption value: 100 currency units, frequency of payments: half-yearly = 2, basis: = 0

The price per 100 currency units per value of a security, which has an irregular last interest date, is calculated as follows:

=ODDLPRICE("1999-02-07";"1999-06-15";"1998-10-15"; 0.0375; 0.0405;100;2;0) returns 99.87829.

ODDLYIELD

Beregn avkastninga til et verdipapir hvis den siste renteterminen kommer uregelmessig.

Syntax

ODDLYIELD(Settlement; Maturity; LastInterest; Rate; Price; Redemption; Frequency [; Basis])

Settlement is the date of purchase of the security.

Forfallsdato er datoen verdipapiret forfaller.

LastInterest is the last interest date of the security.

Rate is the annual rate of interest.

Price is the price of the security.

Redemption is the redemption value per 100 currency units of par value.

Frequency is number of interest payments per year (1, 2 or 4).

Basis velges fra en liste over muligheter og angir, hvordan Ă„ret skal beregnes.

Basis

Beregning

0 or missing

US-metode (NASD), 12 mÄneder à 30 dager

1

Eksakt antall dager i mÄneder, eksakt antall dager i Är

2

Eksakt antall dager i mÄned, Är har 360 dager

3

Eksakt antall dager i mÄned, Är har 365 dager

4

European method, 12 months of 30 days each


Example

Settlement date: April 20 1999, maturity date: June 15 1999, last interest: October 15 1998. Interest rate: 3.75 per cent, price: 99.875 currency units, redemption value: 100 currency units, frequency of payments: half-yearly = 2, basis: = 0

The yield of the security, that has an irregular last interest date, is calculated as follows:

=ODDLYIELD("1999-04-20";"1999-06-15"; "1998-10-15"; 0.0375; 99.875; 100;2;0) returns 0.044873 or 4.4873%.

RENTE

Gir fastrenta per innbetalingsperiode for en annuitet.

Syntax

RATE(NPer; Pmt; PV [ ; [ FV ] [ ; [ Type ] [ ; Guess ] ] ])

NPer is the total number of periods, during which payments are made (payment period).

Pmt is the constant payment (annuity) paid during each period.

PV is the cash value in the sequence of payments.

FV (optional) is the future value, which is reached at the end of the periodic payments.

Type (optional) is the due date of the periodic payment, either at the beginning or at the end of a period.

Guess (optional) determines the estimated value of the interest with iterative calculation.

I LibreOffice Calc-funksjoner kan parametre merket som «valgfri» kun utelates hvis ingen parameter fÞlger etter. For eksempel i en funksjon med fire parametre, hvor de siste to parametrene er merket som «valgfri», kan du utelade parameter 4 eller parametrene 3 og 4, men du kan ikke utelate parameter 3 alene.

Example

What is the constant interest rate for a payment period of 3 periods if 10 currency units are paid regularly and the present cash value is 900 currency units.

=RATE(3;-10;900) = -75.63% The interest rate is therefore 75.63%.

RRI

Beregn renta pÄ avkastninga av en investering.

Syntax

RRI(P; PV; FV)

P is the number of periods needed for calculating the interest rate.

PV is the present (current) value. The cash value is the deposit of cash or the current cash value of an allowance in kind. As a deposit value a positive value must be entered; the deposit must not be 0 or <0.

FV determines what is desired as the cash value of the deposit.

Example

For four periods (years) and a cash value of 7,500 currency units, the interest rate of the return is to be calculated if the future value is 10,000 currency units.

=RRI(4;7500;10000) = 7.46 %

The interest rate must be 7.46 % so that 7,500 currency units will become 10,000 currency units.

VDB

Gir avskrivninga for en anskaffelse for en bestemt periode eller delperiode ved Ă„ bruke variabel degressiv avskrivning.

Syntax

VDB(Cost; Salvage; Life; Start; End [; Factor [; NoSwitch]])

Cost is the initial value of an asset.

Salvage is the value of an asset at the end of the depreciation.

Life is the depreciation duration of the asset.

S is the start of the depreciation. A must be entered in the same date unit as the duration.

Tekst er teksten som tilsvarer et romertall.

Factor (optional) is the depreciation factor. Factor = 2 is double rate depreciation.

NoSwitchis an optional parameter. NoSwitch = 0 (default) means a switch to linear depreciation. In NoSwitch = 1 no switch is made.

I LibreOffice Calc-funksjoner kan parametre merket som «valgfri» kun utelates hvis ingen parameter fÞlger etter. For eksempel i en funksjon med fire parametre, hvor de siste to parametrene er merket som «valgfri», kan du utelade parameter 4 eller parametrene 3 og 4, men du kan ikke utelate parameter 3 alene.

Example

What is the declining-balance double-rate depreciation for a period if the initial cost is 35,000 currency units and the value at the end of the depreciation is 7,500 currency units. The depreciation period is 3 years. The depreciation from the 10th to the 20th period is calculated.

=VDB(35000;7500;36;10;20;2) = 8603.80 currency units. The depreciation during the period between the 10th and the 20th period is 8,603.80 currency units.

XNPV

Calculates the capital value (net present value) for a list of payments which take place on different dates. The calculation is based on a 365 days per year basis, ignoring leap years.

If the payments take place at regular intervals, use the NPV function.

Syntax

XNPV(Rate; Values; Dates)

Rate is the internal rate of return for the payments.

Values and Dates refer to a series of payments and the series of associated date values. The first pair of dates defines the start of the payment plan. All other date values must be later, but need not be in any order. The series of values must contain at least one negative and one positive value (receipts and deposits)

Example

Calculation of the net present value for the above-mentioned five payments for a national internal rate of return of 6%.

=XNPV(0.06;B1:B5;A1:A5) returns 323.02.

Back to Financial Functions Part One

Back to Financial Functions Part Two

Funksjoner etter kategori

Supporter oss!