Finansfunksjoner del en

COUPDAYBS

Gir antall dager fra den første dagen med rentebetalinger på et verdipapir til avregningsdatoen.

Syntaks

COUPDAYBS(Oppgjør; Forfall; Frekvens [; Grunnlag])

Oppgjør er datoen for kjøp av verdipapiret.

Forfallsdato er datoen verdipapiret forfaller.

Frekvens er antall rentebetalinger per år (1, 2 eller 4).

Basis velges fra en liste over muligheter og angir, hvordan året skal beregnes.

Basis

Beregning

0 eller mangler

US-metode (NASD), 12 måneder à 30 dager

1

Eksakt antall dager i måneder, eksakt antall dager i år

2

Eksakt antall dager i måned, år har 360 dager

3

Eksakt antall dager i måned, år har 365 dager

4

Europeisk metode, 12 måneder à 30 dager hver


Eksempel

Et verdipapir er kjøpt 2001-01-25; forfallsdatoen er 2001-11-15. Renter betales halvårlig (frekvens er 2). Ved bruk av daglig saldo renteberegning (grunnlag 3) hvor mange dager er dette?

=COUPDAYBS("2001-01-25"; "2001-11-15"; 2; 3) returnerer 71.

COUPDAYS

Gir antall dager i den gjeldende renteperioden til avregningsdatoen faller.

Syntaks

COUPDAYS(Oppgjør; Forfall; Frekvens [; Grunnlag])

Oppgjør er datoen for kjøp av verdipapiret.

Forfallsdato er datoen verdipapiret forfaller.

Frekvens er antall rentebetalinger per år (1, 2 eller 4).

Basis velges fra en liste over muligheter og angir, hvordan året skal beregnes.

Basis

Beregning

0 eller mangler

US-metode (NASD), 12 måneder à 30 dager

1

Eksakt antall dager i måneder, eksakt antall dager i år

2

Eksakt antall dager i måned, år har 360 dager

3

Eksakt antall dager i måned, år har 365 dager

4

Europeisk metode, 12 måneder à 30 dager hver


Eksempel

Et verdipapir er kjøpt 2001-01-25; forfallsdatoen er 2001-11-15. Renter betales halvårlig (frekvens er 2). Ved bruk av daglig saldo renteberegning (grunnlag 3) hvor mange dager er det i renteperioden oppgjørsdatoen faller?

= COUPDAYS("2001-01-25"; "2001-11-15"; 2; 3) returnerer 181.

COUPDAYSNC

Gir antall dager fra avregningsdatoen til neste rentedato.

Syntaks

COUPDAYSNC(Oppgjør; Forfall; Frekvens [; Grunnlag])

Oppgjør er datoen for kjøp av verdipapiret.

Forfallsdato er datoen verdipapiret forfaller.

Frekvens er antall rentebetalinger per år (1, 2 eller 4).

Basis velges fra en liste over muligheter og angir, hvordan året skal beregnes.

Basis

Beregning

0 eller mangler

US-metode (NASD), 12 måneder à 30 dager

1

Eksakt antall dager i måneder, eksakt antall dager i år

2

Eksakt antall dager i måned, år har 360 dager

3

Eksakt antall dager i måned, år har 365 dager

4

Europeisk metode, 12 måneder à 30 dager hver


Eksempel

Et verdipapir er kjøpt 2001-01-25; forfallsdatoen er 2001-11-15. Renter betales halvårlig (frekvens er 2). Ved bruk av daglig saldo renteberegning (grunnlag 3) hvor mange dager er det til neste rentebetaling?

=COUPDAYSNC("2001-01-25"; "2001-11-15"; 2; 3) returnerer 110.

COUPNCD

Gir datoen til den første renteterminen etter avregningsdatoen. Resultatet blir formatert som en dato.

Syntaks

COUPNCD(Oppgjør; Forfall; Frekvens [; Grunnlag])

Oppgjør er datoen for kjøp av verdipapiret.

Forfallsdato er datoen verdipapiret forfaller.

Frekvens er antall rentebetalinger per år (1, 2 eller 4).

Basis velges fra en liste over muligheter og angir, hvordan året skal beregnes.

Basis

Beregning

0 eller mangler

US-metode (NASD), 12 måneder à 30 dager

1

Eksakt antall dager i måneder, eksakt antall dager i år

2

Eksakt antall dager i måned, år har 360 dager

3

Eksakt antall dager i måned, år har 365 dager

4

Europeisk metode, 12 måneder à 30 dager hver


Eksempel

Et verdipapir er kjøpt 2001-01-25; forfallsdatoen er 2001-11-15. Renter betales halvårlig (frekvens er 2). Ved bruk av daglig saldo renteberegning (grunnlag 3) når er neste rentedato?

=COUPNCD("2001-01-25"; "2001-11-15"; 2; 3) returnerer 2001-05-15.

COUPNUM

Gir antall kuponger (rentebetalinger) mellom avregningsdatoen og utløpsdatoen.

Syntaks

COUPNUM(Oppgjør; Forfall; Frekvens [; Grunnlag])

Oppgjør er datoen for kjøp av verdipapiret.

Forfallsdato er datoen verdipapiret forfaller.

Frekvens er antall rentebetalinger per år (1, 2 eller 4).

Basis velges fra en liste over muligheter og angir, hvordan året skal beregnes.

Basis

Beregning

0 eller mangler

US-metode (NASD), 12 måneder à 30 dager

1

Eksakt antall dager i måneder, eksakt antall dager i år

2

Eksakt antall dager i måned, år har 360 dager

3

Eksakt antall dager i måned, år har 365 dager

4

Europeisk metode, 12 måneder à 30 dager hver


Eksempel

Et verdipapir er kjøpt 2001-01-25; forfallsdatoen er 2001-11-15. Renter betales halvårlig (frekvens er 2). Ved bruk av daglig saldo renteberegning (grunnlag 3) hvor mange rentedatoer er det?

= COUPNUM("2001-01-25"; "2001-11-15"; 2; 3) returnerer 2.

COUPPCD

Gir den siste rentedatoen før avregningsdatoen. Resultatet blir formatert som en dato.

Syntaks

COUPPCD(Oppgjør; Forfall; Frekvens [; Grunnlag])

Oppgjør er datoen for kjøp av verdipapiret.

Forfallsdato er datoen verdipapiret forfaller.

Frekvens er antall rentebetalinger per år (1, 2 eller 4).

Basis velges fra en liste over muligheter og angir, hvordan året skal beregnes.

Basis

Beregning

0 eller mangler

US-metode (NASD), 12 måneder à 30 dager

1

Eksakt antall dager i måneder, eksakt antall dager i år

2

Eksakt antall dager i måned, år har 360 dager

3

Eksakt antall dager i måned, år har 365 dager

4

Europeisk metode, 12 måneder à 30 dager hver


Eksempel

Et verdipapir er kjøpt 2001-01-25; forfallsdatoen er 2001-11-15. Renter betales halvårlig (frekvens er 2). Ved å bruke daglig saldo renteberegning (grunnlag 3) hva var rentedatoen før kjøpet?

=COUPPCD("2001-01-25"; "2001-11-15"; 2; 3) returnerer 2000-15-11.

ER.AVDRAG

Beregn den periodiske avskrivninga på en investering med regelmessige betalinger og fast rente.

Syntaks

IPMT(Rate; Periode; NPer; PV [; FV [; Type]])

Rate er den periodiske renten.

Periode er perioden som renters rente beregnes for. Periode=NPER hvis renters rente for siste periode beregnes.

NPer er det totale antallet perioder der livrente utbetales.

PV er den nåværende kontantverdien i rekkefølgen av betalinger.

FV (valgfritt) er ønsket verdi (fremtidig verdi) ved slutten av periodene.

Type er forfallsdatoen for de periodiske betalingene.

Eksempel

Hva er renten i løpet av den femte perioden (året) hvis den konstante renten er 5 % og kontantverdien er 15 000 valutaenheter? Den periodiske betalingen er på syv år.

=IPMT(5%;5;7;15000) = -352,97 valutaenheter. Rentesammensetningen i den femte perioden (året) er 352,97 valutaenheter.

FV

Gir sluttverdien av en investering ut fra et regelmessig, konstant innbetalingsbeløp og fast rentesats (sluttverdi).

Syntaks

FV(Rate; NPer; Pmt [ ; [ PV ] [ ; Type ] ])

Rate er den periodiske renten.

NPer er det totale antallet perioder (betalingsperiode).

Pmt er livrenten som utbetales regelmessig per periode.

PV (valgfritt) er (nåværende) kontantverdi av en investering.

Type (valgfritt) definerer om betalingen forfaller ved begynnelsen eller slutten av en periode.

I LibreOffice Calc-funksjoner kan parametre merket som «valgfri» kun utelates hvis ingen parameter følger etter. For eksempel i en funksjon med fire parametre, hvor de siste to parametrene er merket som «valgfri», kan du utelade parameter 4 eller parametrene 3 og 4, men du kan ikke utelate parameter 3 alene.

Eksempel

Hva er verdien ved slutten av en investering hvis renten er 4 % og betalingsperioden er to år, med en periodisk betaling på 750 valutaenheter. Investeringen har en nåverdi på 2500 valutaenheter.

=FV(4%;2;750;2500) = -4234,00 valutaenheter. Verdien ved slutten av investeringen er 4234,00 valutaenheter.

FVSCHEDULE

Beregn den akkumulerte verdien av startkapitalen for en serie med periodisk varierende rentesatser.

Syntaks

FVSCHEDULE(Hovedstol; Tidsplan)

Hovedstol er startkapitalen.

Schedule er en serie med renter, for eksempel som et område H3:H5 eller som en (Liste) (se eksempel).

note

Denne funksjonen ignorerer all tekst eller tom celle innenfor et dataområde. Hvis du mistenker feil resultater fra denne funksjonen, se etter tekst i dataområdene. For å fremheve tekstinnhold i et dataområde, bruk funksjonen verdiutheving.


Eksempel

Det er investert i 1000 valutaenheter i tre år. Rentene var 3 %, 4 % og 5 % per år. Hva er verdien etter tre år?

=FVSCHEDULE(1000;{0.03;0.04;0.05}) returnerer 1124.76.

INTRATE

Beregn den årlige rentesatsen for et verdipapir (eller tilsvarende) som er kjøpt for en investeringsverdi, og solgt for en innløsningsverdi. Ingen renter blir betalt.

Syntaks

INTRATE(Oppgjør; Forfall; Investering; Innløsning [; Grunnlag])

Oppgjør er datoen for kjøp av verdipapiret.

Forfallsdato er datoen verdipapiret forfaller.

Investering er kjøpesummen.

Innløsning er salgsprisen.

Basis velges fra en liste over muligheter og angir, hvordan året skal beregnes.

Basis

Beregning

0 eller mangler

US-metode (NASD), 12 måneder à 30 dager

1

Eksakt antall dager i måneder, eksakt antall dager i år

2

Eksakt antall dager i måned, år har 360 dager

3

Eksakt antall dager i måned, år har 365 dager

4

Europeisk metode, 12 måneder à 30 dager hver


Eksempel

Et maleri er kjøpt 1990-01-15 for 1 million og solgt 2002-05-05 for 2 millioner. Grunnlaget er daglig saldoberegning (grunnlag = 3). Hva er det gjennomsnittlige årlige rentenivået?

=INTRAT("1990-01-15"; "2002-05-05"; 1000000; 2000000; 3) returnerer 8,12 %.

IR (IRR på engelsk)

Beregn internrenta for en liste av betalinger som finner sted på forskjellige datoer. Beregninga baserer seg på 365 dager i året, og ser bort i fra skuddår.

Hvis betalingene skjer med jevne mellomrom, bruk IRR-funksjonen.

Syntaks

XIRR(Verdier; Datoer [; Guess]) (Guess, anslag for internrenten standard er 10%)

Verdier og Datoer refererer til en serie med betalinger og serien med tilhørende datoverdier. Det første paret av datoer definerer starten på betalingsplanen. Alle andre datoverdier må være senere, men trenger ikke være i noen rekkefølge. Verdiserien skal inneholde minst én negativ og én positiv verdi (kvitteringer og innskudd).

Gjetting (valgfritt) er et anslag som kan angis for internrenten. Standard er 10 %.

note

Denne funksjonen ignorerer all tekst eller tom celle innenfor et dataområde. Hvis du mistenker feil resultater fra denne funksjonen, se etter tekst i dataområdene. For å fremheve tekstinnhold i et dataområde, bruk funksjonen verdiutheving.


Eksempel

Beregning av internrenten for følgende fem betalinger (datoene er i ISO 8601-format):

A

B

C

1

2001-01-01

-10000

Mottatt

2

2001-02-01

2000

Deponert

3

2001-03-15

2500

4

2001-05-12

5000

5

2001-08-10

1000


=XIRR(B1:B5; A1:A5; 0,1) returnerer 0,1828 eller 18,28 %.

NPER

Gir antall perioder for en investering basert på periodiske, konstante betalinger og en konstant rentesats.

Syntaks

NPER(Rate; Pmt; PV [ ; [ FV ] [ ; Type ] ])

Rate er den periodiske renten.

Pmt er den konstante annuiteten som betales i hver periode.

PV er nåverdien (kontantverdien) i en sekvens av betalinger.

FV (valgfritt) er den fremtidige verdien som nås ved slutten av siste periode.

Type (valgfritt) er forfallsdatoen for betalingen i begynnelsen eller slutten av perioden.

I LibreOffice Calc-funksjoner kan parametre merket som «valgfri» kun utelates hvis ingen parameter følger etter. For eksempel i en funksjon med fire parametre, hvor de siste to parametrene er merket som «valgfri», kan du utelade parameter 4 eller parametrene 3 og 4, men du kan ikke utelate parameter 3 alene.

Eksempel

Hvor mange betalingsperioder dekker en betalingsperiode med en periodisk rente på 6 %, en periodisk betaling på 153,75 valutaenheter og en nåværende kontantverdi på 2.600 valutaenheter.

=NPER(6%;153.75;2600) = -12,02. Betalingsperioden dekker 12.02 perioder.

ODDFPRICE

Beregn prisen per 100 valutaenheter av pålydende verdi til et verdipapir, hvis den første renteterminen kommer uregelmessig.

Syntaks

ODDFPRIS(Oppgjør; Forfall; Utstedelse; Førstekupong; Rente; Avkastning; Innløsning; Frekvens [; Grunnlag])

Oppgjør er datoen for kjøp av verdipapiret.

Forfallsdato er datoen verdipapiret forfaller.

Utstedelse er datoen for utstedelse av verdipapiret.

FirstCoupon er den første rentedatoen for verdipapiret.

Rate er den årlige rentesatsen.

Yield er den årlige avkastningen til verdipapiret.

Innløsning er innløsningsverdien per 100 valutaenheter pålydende.

Frekvens er antall rentebetalinger per år (1, 2 eller 4).

Basis velges fra en liste over muligheter og angir, hvordan året skal beregnes.

Basis

Beregning

0 eller mangler

US-metode (NASD), 12 måneder à 30 dager

1

Eksakt antall dager i måneder, eksakt antall dager i år

2

Eksakt antall dager i måned, år har 360 dager

3

Eksakt antall dager i måned, år har 365 dager

4

Europeisk metode, 12 måneder à 30 dager hver


ODDFYIELD

Beregn avkastninga til et verdipapir hvis den første renteterminen kommer uregelmessig.

Syntaks

ODDFYIELD(Oppgjør; Forfall; Utstedelse; Førstekupong; Kurs; Pris; Innløsning; Frekvens [; Grunnlag])

Oppgjør er datoen for kjøp av verdipapiret.

Forfallsdato er datoen verdipapiret forfaller.

Utstedelse er datoen for utstedelse av verdipapiret.

FirstCoupon er den første renteperioden for verdipapiret.

Rate er den årlige rentesatsen.

Pris er prisen på verdipapiret.

Innløsning er innløsningsverdien per 100 valutaenheter pålydende.

Frekvens er antall rentebetalinger per år (1, 2 eller 4).

Basis velges fra en liste over muligheter og angir, hvordan året skal beregnes.

Basis

Beregning

0 eller mangler

US-metode (NASD), 12 måneder à 30 dager

1

Eksakt antall dager i måneder, eksakt antall dager i år

2

Eksakt antall dager i måned, år har 360 dager

3

Eksakt antall dager i måned, år har 365 dager

4

Europeisk metode, 12 måneder à 30 dager hver


ODDLPRICE

Beregn prisen per 100 valutaenheter av pålydende verdi til et verdipapir hvis den siste renteterminen kommer uregelmessig.

Syntaks

ODDLPRIS(oppgjør; forfall; siste rente; rente; avkastning; innløsning; frekvens [; basis])

Oppgjør er datoen for kjøp av verdipapiret.

Forfallsdato er datoen verdipapiret forfaller.

LastInterest er den siste rentedatoen for verdipapiret.

Rate er den årlige rentesatsen.

Yield er den årlige avkastningen til verdipapiret.

Innløsning er innløsningsverdien per 100 valutaenheter pålydende.

Frekvens er antall rentebetalinger per år (1, 2 eller 4).

Basis velges fra en liste over muligheter og angir, hvordan året skal beregnes.

Basis

Beregning

0 eller mangler

US-metode (NASD), 12 måneder à 30 dager

1

Eksakt antall dager i måneder, eksakt antall dager i år

2

Eksakt antall dager i måned, år har 360 dager

3

Eksakt antall dager i måned, år har 365 dager

4

Europeisk metode, 12 måneder à 30 dager hver


Eksempel

Oppgjørsdato: 7. februar 1999, forfallsdato: 15. juni 1999, siste rente: 15. oktober 1998. Rente: 3,75 prosent, avkastning: 4,05 prosent, innløsningsverdi: 100 valutaenheter, betalingsfrekvens: halvårlig = 2 , basis: = 0

Prisen per 100 valutaenheter per verdi av et verdipapir, som har en uregelmessig siste rentedato, beregnes som følger:

=ODDLPRIS("1999-02-07";"1999-06-15";"1998-10-15"; 0,0375; 0,0405;100;2;0) returnerer 99,87829.

ODDLYIELD

Beregn avkastninga til et verdipapir hvis den siste renteterminen kommer uregelmessig.

Syntaks

ODDLYIELD(Oppgjør; Forfall; Siste rente; Kurs; Pris; Innløsning; Frekvens [; Grunnlag])

Oppgjør er datoen for kjøp av verdipapiret.

Forfallsdato er datoen verdipapiret forfaller.

LastInterest er den siste rentedatoen for verdipapiret.

Rate er den årlige rentesatsen.

Pris er prisen på verdipapiret.

Innløsning er innløsningsverdien per 100 valutaenheter pålydende.

Frekvens er antall rentebetalinger per år (1, 2 eller 4).

Basis velges fra en liste over muligheter og angir, hvordan året skal beregnes.

Basis

Beregning

0 eller mangler

US-metode (NASD), 12 måneder à 30 dager

1

Eksakt antall dager i måneder, eksakt antall dager i år

2

Eksakt antall dager i måned, år har 360 dager

3

Eksakt antall dager i måned, år har 365 dager

4

Europeisk metode, 12 måneder à 30 dager hver


Eksempel

Oppgjørsdato: 20. april 1999, forfallsdato: 15. juni 1999, siste rente: 15. oktober 1998. Rentesats: 3,75 prosent, pris: 99,875 valutaenheter, innløsningsverdi: 100 valutaenheter, betalingsfrekvens: halvårlig = 2 , basis: = 0

Avkastningen på verdipapiret, som har en uregelmessig siste rentedato, beregnes som følger:

=ODDLYIELD("1999-04-20";"1999-06-15"; "1998-10-15"; 0,0375; 99,875; 100;2;0) returnerer 0,044873 eller 4,4873%.

RENTE

Gir fastrenta per innbetalingsperiode for en annuitet.

Syntaks

RATE(NPer; Pmt; PV [ ; [ FV ] [ ; [ Type ] [ ; Guess ] ] ])

NPer er det totale antallet perioder der betalinger foretas (betalingsperiode).

Pmt er den konstante betalingen (annuitet) som betales i løpet av hver periode.

Pmt er den konstante betalingen (annuitet) som betales i løpet av hver periode.

FV (valgfritt) er den fremtidige verdien som oppnås ved slutten av de periodiske betalingene.

Type (valgfritt) er forfallsdatoen for den periodiske betalingen, enten i begynnelsen eller slutten av en periode.

Gjetting (valgfritt) bestemmer den estimerte verdien av interessen med iterativ beregning.

I LibreOffice Calc-funksjoner kan parametre merket som «valgfri» kun utelates hvis ingen parameter følger etter. For eksempel i en funksjon med fire parametre, hvor de siste to parametrene er merket som «valgfri», kan du utelade parameter 4 eller parametrene 3 og 4, men du kan ikke utelate parameter 3 alene.

Eksempel

Hva er den konstante renten for en betalingsperiode på 3 perioder hvis 10 valutaenheter betales regelmessig og nåværende kontantverdi er 900 valutaenheter.

=RATE(3;-10;900) = -75,63 % Renten er derfor 75,63 %.

RRI

Beregn renta på avkastninga av en investering.

Syntaks

RRI(P; PV; FV)

P er antall perioder som trengs for å beregne renten.

PV er den nåværende (nåværende) verdien. Kontantverdien er innskuddet av kontanter eller den nåværende kontantverdien av en naturalgodtgjørelse. Som innskuddsverdi må en positiv verdi angis; innskuddet må ikke være 0 eller <0.

FV bestemmer hva som ønskes som kontantverdi på innskuddet.

Eksempel

For fire perioder (år) og en kontantverdi på 7 500 valutaenheter skal det beregnes renten på avkastningen dersom fremtidig verdi er 10 000 valutaenheter.

=RRI(4;7500;10000) = 7,46 %

Renten må være 7,46 % slik at 7 500 valutaenheter blir 10 000 valutaenheter.

VDB

Gir avskrivninga for en anskaffelse for en bestemt periode eller delperiode ved å bruke variabel degressiv avskrivning.

Syntaks

VDB(Kostnad; Berging; Levetid; Start; Slutt [; Faktor [; NoSwitch]])

Kost er startverdien til en eiendel.

Restverdi er verdien av en tilgang etter avskrivningen.

Livslengde er avskrivningsvarigheten til tilgangen.

S er starten på avskrivningen. A må legges inn i samme datoenhet som varigheten.

Tekst er teksten som tilsvarer et romertall.

Faktor (valgfritt) er avskrivningsfaktoren. Faktor = 2 er dobbel sats avskrivning.

NoSwitcher en valgfri parameter. NoSwitch = 0 (standard) betyr en overgang til lineær avskrivning. I NoSwitch = 1 gjøres ingen svitsj.

I LibreOffice Calc-funksjoner kan parametre merket som «valgfri» kun utelates hvis ingen parameter følger etter. For eksempel i en funksjon med fire parametre, hvor de siste to parametrene er merket som «valgfri», kan du utelade parameter 4 eller parametrene 3 og 4, men du kan ikke utelate parameter 3 alene.

Eksempel

Hva er degressive avskrivninger med dobbel sats for en periode hvis startkostnaden er 35 000 valutaenheter og verdien ved slutten av avskrivningen er 7 500 valutaenheter. Avskrivningstiden er 3 år. Avskrivningen fra 10. til 20. periode beregnes.

=VDB(35000;7500;36;10;20;2) = 8603,80 valutaenheter. Depresieringen i perioden mellom 10. og 20. periode er 8 603,80 valutaenheter.

XNPV

Beregner kapitalverdien (netto nåverdi) for en liste over betalinger som finner sted på forskjellige datoer. Beregningen er basert på 365 dager per år, og ignorerer skuddår.

Hvis betalingene skjer med jevne mellomrom, bruk NPV-funksjonen.

Syntaks

XNPV(Rente; Verdier; Datoer)

Rate er internrenten for betalingene.

Verdier og Datoer refererer til en serie med betalinger og serien med tilhørende datoverdier. Det første paret av datoer definerer starten på betalingsplanen. Alle andre datoverdier må være senere, men trenger ikke være i noen rekkefølge. Verdiserien må inneholde minst én negativ og én positiv verdi (mottak og innskudd)

Eksempel

Beregning av netto nåverdi for de ovennevnte fem utbetalingene for en nasjonal internrente på 6 %.

=XNPV(0.06;B1:B5;A1:A5) returnerer 323.02.

Tilbake til finansielle funksjoner del én

Tilbake til finansielle funksjoner del to

Funksjoner etter kategori

Supporter oss!