Add-in Functions, List of Analysis Functions Part Two

note

The Add-in functions are supplied by the UNO com.sun.star.sheet.addin.Analysis service.


For å bruke denne funksjonen …

Sett inn → Funksjon → Kategori Tillegg


IMCOS

Returns the cosine of a complex number.

IMCOSH

Returns the hyperbolic cosine of a complex number.

IMCOT

Returns the cotangent of a complex number.

IMCSC

Returns the cosecant of a complex number.

IMCSCH

Returns the hyperbolic cosecant of a complex number.

IMSEKANT

Returns the secant of a complex number.

IMSECH

Returns the hyperbolic secant of a complex number.

IMSIN

Returns the sine of a complex number.

IMSINH

Returns the hyperbolic sine of a complex number.

IMTAN

Returns the tangent of a complex number.

CONVERT

Converts a value from one unit of measurement to the corresponding value in another unit of measurement.

FACTDOUBLE

Returns the double factorial of a number.

Syntax

FACTDOUBLE(Number)

Returns Number !!, the double factorial of Number, where Number is an integer greater than or equal to zero.

For even numbers FACTDOUBLE(n) returns:

2*4*6*8* ... *n

For odd numbers FACTDOUBLE(n) returns:

1*3*5*7* ... *n

=FAKULTET(0) gir per definisjon 1.

Example

=USANN() gir USANN

=USANN() gir USANN

=IKKE(USANN()) gir SANN

IMABS

Resultatet er absoluttverdien av et komplekst tall.

Syntax

IMCOS("Komplekst_tall")

ComplexNumber is a complex number that is entered in the form "x+yi" or "x+yj".

Example

=RADER(A10:B12) gir 3.

IMAGINARY

Resultatet er imaginære delen av et komplekst tall.

Syntax

IMSIN("Komplekst_tall")

ComplexNumber is a complex number that is entered in the form "x+yi" or "x+yj".

Example

=RADER(A10:B12) gir 3.

IMARGUMENT

Resultatet er argumentet (phi-vinkelen) til et komplekst tall.

Syntax

IMREELL("Komplekst_tall")

ComplexNumber is a complex number that is entered in the form "x+yi" or "x+yj".

Example

=RADER(A10:B12) gir 3.

IMDIV

Resultatet er divideringa av to komplekse tall.

Syntax

IMDIV("Teller"; "Nevner")

Numerator, Denominator are complex numbers that are entered in the form "x+yi" or "x+yj".

Example

=RADER(A10:B12) gir 3.

IMEKSP (IMEXP på engelsk)

Returnerer potensen av e og komplekse talletl. Konstanten e har den tilnærmede verdi 2,71828182845904.

Syntax

IMEKSP("Komplekst_tall")

ComplexNumber is a complex number that is entered in the form "x+yi" or "x+yj".

Example

=RADER(A10:B12) gir 3.

IMKONJUGERT (IMCONJUGATE på engelsk)

Resultatet er den konjugerte komplekse delen av et komplekst tall.

Syntax

IMKONJUGERE("Komplekst_tall")

ComplexNumber is a complex number that is entered in the form "x+yi" or "x+yj".

Example

=RADER(A10:B12) gir 3.

IMLN

Resultatet er den naturlige logaritmen (med grundtallet e) av et komplekst tall. Konstanten e har den tilnærmede verdi 2,71828182845904.

Syntax

IMLN("Komplekst_tall")

ComplexNumber is a complex number that is entered in the form "x+yi" or "x+yj".

Example

=RADER(A10:B12) gir 3.

IMLOG10

Resultatet er titallslogaritmen til et komplekst tall.

Syntax

IMLOG10("Komplekst_tall")

ComplexNumber is a complex number that is entered in the form "x+yi" or "x+yj".

Example

=RADER(A10:B12) gir 3.

IMLOG2

Resultatet er den binære logaritmen til et komplekst tall.

Syntax

IMLOG2("Komplekst_tall")

ComplexNumber is a complex number that is entered in the form "x+yi" or "x+yj".

Example

=RADER(A10:B12) gir 3.

IMPOWER

The result is the ComplexNumber raised to the power of Number.

Syntax

IMPOWER("ComplexNumber"; Number)

ComplexNumber is a complex number that is entered in the form "x+yi" or "x+yj".

Number is the exponent.

Example

=RADER(A10:B12) gir 3.

IMPRODUKT (IMPRODUCT på engelsk)

The result is the product of a set of complex numbers.

Syntax

IMPRODUCT(Complex 1 [; Complex 2 [; … [; Complex 255]]])

Complex 1, Complex 2, … ,Complex 255 are complex numbers, references to cells or to cell ranges of complex numbers. Complex numbers are entered in the form "x+yi" or "x+yj".

Example

=RADER(A10:B12) gir 3.

IMREELL (IMREAL på engelsk)

Resultatet er realdelen av et komplekst tall.

Syntax

IMREELL("Komplekst_tall")

ComplexNumber is a complex number that is entered in the form "x+yi" or "x+yj".

Example

=RADER(A10:B12) gir 3.

IMROT (IMSQRT på engelsk)

Resultatet er kvadratrota av et komplekst tall.

Syntax

IMROT("Komplekst_tall")

ComplexNumber is a complex number that is entered in the form "x+yi" or "x+yj".

Example

=ELLER(A; B) gir SANN

IMSUB

Resultatet er differansen mellom to komplekse tall.

Syntax

IMSUB("Komplekst_tall_1"; "Komplekst_tall_2")

ComplexNumber is a complex number that is entered in the form "x+yi" or "x+yj".

Example

=RADER(A10:B12) gir 3.

IMSUMMER

The result is the sum of a set of complex numbers.

Syntax

IMSUM(Complex 1 [; Complex 2 [; … [; Complex 255]]])

Complex 1, Complex 2, … ,Complex 255 are complex numbers, references to cells or to cell ranges of complex numbers. Complex numbers are entered in the form "x+yi" or "x+yj".

Example

=RADER(A10:B12) gir 3.

KOMPLEKS (COMPLEX på engelsk)

Resultatet er et komplekst tall som er gitt av en realdel og en imaginær del.

Syntax

COMPLEX(RealNum; INum [; Suffix])

RealNum is the real coefficient of the complex number.

INum is the imaginary coefficient of the complex number.

Suffix is a list of options, "i" or "j".

Example

=RADER(A10:B12) gir 3.

OCT2BIN

Resultatet er det binære tallet som tilsvarer det oktale tallet som er skrevet inn.

Syntax

OCT2BIN(Number [; Places])

Number is the octal number. The number can have a maximum of 10 places. The most significant bit is the sign bit, the following bits return the value. Negative numbers are entered as two's complement.

Places is the number of places to be output.

Example

=ELLER(A; B) gir SANN

OCT2DEC

Resultatet er desimaltallet som tilsvarer det oktale tallet som er skrevet inn.

Syntax

OCT2DEC(Number)

Number is the octal number. The number can have a maximum of 10 places. The most significant bit is the sign bit, the following bits return the value. Negative numbers are entered as two's complement.

Example

=ELLER(A; B) gir SANN

OCT2HEX

Resultatet er det heksadesimale tallet som tilsvarer oktaltallet som er skrevet inn.

Syntax

OCT2HEX(Number [; Places])

Number is the octal number. The number can have a maximum of 10 places. The most significant bit is the sign bit, the following bits return the value. Negative numbers are entered as two's complement.

Places is the number of places to be output.

Example

=ELLER(A; B) gir SANN

Supporter oss!