Tilleggsfunksjoner, liste over analysefunksjoner del Ă©n

note

Tilleggsfunksjonene leveres av UNO com.sun.star.sheet.addin.Analysis-tjenesten.


For å bruke denne funksjonen …

Sett inn → Funksjon → Kategori Tillegg


BESSELI

Beregner den modifiserte Bessel-funksjonen av den første typen In(x).

Syntaks

BESSELI(X;N)

X er verdien som funksjonen skal beregnes pĂĄ.

N er et positivt heltall (N >= 0) som representerer rekkefølgen til Bessel-funksjonen In(x)

Eksempel

=BESSELI(3,45; 4), returnerer 0,651416873060081

=BESSELI(3,45; 4,333), returnerer 0,651416873060081, samme som ovenfor fordi brøkdelen av N ignoreres.

=BESSELI(-1; 3), returnerer -0,022168424924332

BESSELJ

Beregner Bessel-funksjonen til den første typen Jn(x) (sylinderfunksjon).

Syntaks

BESSELJ(X;N)

X er verdien som funksjonen skal beregnes pĂĄ.

N er et positivt heltall (N >= 0) som representerer rekkefølgen til Bessel-funksjonen Jn(x)

Eksempel

=BESSELJ(3,45; 4), returnerer 0,196772639864984

=BESSELJ(3,45; 4,333), returnerer 0,196772639864984, samme som ovenfor fordi brøkdelen av N ignoreres.

=BESSELJ(-1; 3), returnerer -0,019563353982668

BESSELK

Beregner den modifiserte Bessel-funksjonen av den andre typen Kn(x).

Syntaks

BESSELK(X;N)

X er den strengt tatt positive verdien (X > 0) som funksjonen skal beregnes pĂĄ.

N er et positivt heltall (N >= 0) som representerer rekkefølgen til Bessel-funksjonen Kn(x)

Eksempel

=BESSELK(3,45; 4), returnerer 0,144803466373734

=BESSELK(3,45; 4,333), returnerer 0,144803466373734, samme som ovenfor fordi brøkdelen av N ignoreres.

=BESSELK(0, 3), returnerer Err:502 – ugyldig argument (X=0)

BESSELY

Beregner Bessel-funksjonen til den andre typen Yn(x).

Syntaks

BESSELY(X;N)

X er den strengt tatt positive verdien (X > 0) som funksjonen skal beregnes pĂĄ.

N er et positivt heltall (N >= 0) som representerer rekkefølgen til Bessel-funksjonen Yn(x)

Eksempel

=BESSELY(3,45; 4), returnerer -0,679848116844476

=BESSELY(3,45; 4,333), returnerer -0,679848116844476, samme som ovenfor fordi brøkdelen av N ignoreres.

=BESSELY(0, 3), returnerer Err:502 – ugyldig argument (X=0)

BIN2DEC

Resultatet er tallet for den binære (base-2) tallstrengen som er angitt.

Syntaks

BIN2DEC(Tall)

Tall er en streng som representerer et binært tall (grunntall-2). Den kan ha maksimalt 10 plasser (bits). Den mest betydningsfulle biten er fortegnsbiten. Negative tall legges inn som tos komplement.

Eksempel

=BIN2DEC("1100100") returnerer 100.

BIN2HEX

Resultatet er strengen som representerer tallet i heksadesimal form for den binære (base-2) tallstrengen som er angitt.

Syntaks

BIN2HEX(Tall [; Places])

Tall er en streng som representerer et binært tall (grunntall-2). Den kan ha maksimalt 10 plasser (bits). Den mest betydningsfulle biten er fortegnsbiten. Negative tall legges inn som tos komplement.

Plasser betyr antall steder for output.

Eksempel

=BIN2HEX("1100100";6) returnerer "000064".

BIN2OCT

Resultatet er strengen som representerer tallet i oktal form for den binære (base-2) tallstrengen som er angitt.

Syntaks

BIN2OCT(Tall [; Places])

Tall er en streng som representerer et binært tall (grunntall-2). Den kan ha maksimalt 10 plasser (bits). Den mest betydningsfulle biten er fortegnsbiten. Negative tall legges inn som tos komplement.

Plasser betyr antall steder for output.

Eksempel

=BIN2OCT("1100100";4) returnerer "0144".

DEC2BIN

Resultatet er strengen som representerer tallet i binær (base-2) form for tallet som er angitt.

Syntaks

DEC2BIN(Tall [; Places])

Tall er et tall mellom -512 og 511. Hvis Tall er negativt, returnerer funksjonen en binær tallstreng med 10 tegn. Den mest signifikante biten er fortegnsbiten, de andre 9 bitene returnerer verdien.

Plasser betyr antall steder for output.

Eksempel

=DEC2BIN(100;8) returnerer "01100100".

DEC2HEX

Resultatet er strengen som representerer tallet i heksadesimal form for tallet som er angitt.

Syntaks

DEC2HEX(Tall [; Places])

Nummer er et tall. Hvis Number er negativ, returnerer funksjonen en heksadesimal tallstreng med 10 tegn (40 biter). Den mest signifikante biten er fortegnsbiten, de andre 39 bitene returnerer verdien.

Plasser betyr antall steder for output.

Eksempel

=DEC2HEX(100;4) returnerer "0064".

DEC2OCT

Resultatet er strengen som representerer tallet i oktal form for tallet som er angitt.

Syntaks

DEC2OCT(Tall [; Places])

Nummer er et tall. Hvis tallet er negativ, returnerer funksjonen en oktal tallstreng med 10 tegn (30 biter). Den mest signifikante biten er fortegnsbiten, de andre 29 bitene returnerer verdien.

Plasser betyr antall steder for output.

Eksempel

=DEC2OCT(100;4) returnerer "0144".

DELTA

Resultatet er SANN (1) hvis begge tallene som gis som argumenter er like. Ellers blir resultatet USANN (0).

Syntaks

DELTA(Tall1 [; Tall2])

Eksempel

=N(USANN) gir 0

ERF

Gir verdiene til et Gauss-feilintegral.

Syntaks

ERF(LowerLimit [; UpperLimit])

LowerLimit er den nedre grensen for integralet.

UpperLimit er valgfritt. Det er den øvre grensen for integralet. Hvis denne verdien mangler, foregår beregningen mellom 0 og nedre grense.

Eksempel

=N(123) gir 123

ERF.PRECISE

Returnerer verdier for Gauss-feilintegralet mellom 0 og den gitte grensen.

Syntaks

ERF.PRECISE(LowerLimit)

LowerLimit er grensen for integralet. Beregningen foregĂĄr mellom 0 og denne grensen.

Eksempel

=ERF.PRECISE(1) returnerer 0,842701.

Teknisk informasjon

tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 4.3.


Denne funksjonen er ikke en del av Open Document Format for Office-applikasjoner (OpenDocument) versjon 1.3. Del 4: Rekalkulert Formel (OpenFormula) Format-standard. Navnerommet er

COM.MICROSOFT.ERF.PRECISE

ERF.PRECISE

Gir komplementærverdiene til Gauss-feilintegralet mellom x og uendelig.

Syntaks

ERFC.PRECISE(LowerLimit)

LowerLimit er den nedre grensen for integralet

Eksempel

=ERFC.PRECISE(1) returnerer 0,157299.

Teknisk informasjon

tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 4.3.


Denne funksjonen er ikke en del av Open Document Format for Office-applikasjoner (OpenDocument) versjon 1.3. Del 4: Rekalkulert Formel (OpenFormula) Format-standard. Navnerommet er

COM.MICROSOFT.ERFC.PRECISE

ERFC

Gir komplementærverdiene til Gauss-feilintegralet mellom x og uendelig.

Syntaks

ERFC(LowerLimit)

LowerLimit er den nedre grensen for integralet

Eksempel

=N(123) gir 123

GESTEP

Resultatet er 1 hvis Tall er større enn eller lik Trinn.

Syntaks

GESTEP(Nummer [; Step])

Eksempel

=N(SANN) gir 1

HEX2BIN

Resultatet er strengen som representerer tallet i binær (base-2) form for den angitte heksadesimale tallstrengen.

Syntaks

HEX2BIN(Tall [; Places])

Tall er en streng som representerer et heksadesimalt tall. Den kan ha maks 10 plasser. Den mest signifikante biten er fortegnsbiten, de følgende bitene returnerer verdien. Negative tall legges inn som tos komplement.

Plasser betyr antall steder for output.

Eksempel

=HEX2BIN("6a";8) returnerer "01101010".

HEX2DEC

Resultatet er tallet for den heksadesimale tallstrengen som er angitt.

Syntaks

HEX2DEC(Tall)

Tall er en streng som representerer et heksadesimalt tall. Den kan ha maks 10 plasser. Den mest signifikante biten er fortegnsbiten, de følgende bitene returnerer verdien. Negative tall legges inn som tos komplement.

Eksempel

=HEX2DEC("6a") returnerer 106.

HEX2OCT

Resultatet er strengen som representerer tallet i oktal form for den angitte heksadesimale tallstrengen.

Syntaks

HEX2OCT(Tall [; Places])

Tall er en streng som representerer et heksadesimalt tall. Den kan ha maks 10 plasser. Den mest signifikante biten er fortegnsbiten, de følgende bitene returnerer verdien. Negative tall legges inn som tos komplement.

Plasser betyr antall steder for output.

Eksempel

=HEX2OCT("6a";4) returnerer "0152".

Supporter oss!