Statistikkfunksjoner

Denne kategorien inneholder Statistikk-funksjonene.

For å bruke denne funksjonen …

Sett inn → Funksjon → Kategori Statistisk


Noen av eksemplene bruker følgende datatabell:

C

D

2

X-verdi

Y-verdi

3

-5

-3

4

-2

0

5

-1

1

6

0

3

7

2

4

8

4

6

9

6

8


De statistiske funksjonene er beskrevet i de følgende underavsnittene.

Statistiske funksjoner del én

Statistiske funksjoner del to

Statistiske funksjoner del tre

Statistiske funksjoner del fire

Statistiske funksjoner, del fem

Supporter oss!