Logiske funksjoner

This category contains the Logical functions.

Handling non-logical arguments in logical functions

For å bruke denne funksjonen …

Sett Inn - Funksjon - Kategori Logisk


ERIT (ISNA på engelsk)

Gir SANN hvis en celle inneholder feilverdien #N/A (verdi ikke tilgjengelig).

Hvis en feil oppstår, gir funksjonen USANN.

Syntax

ERIT(Verdi)

Verdi er en verdi eller et uttrykk som skal testes.

Example

=ERIT(D3) gir USANN som et resultat.

ERFEIL (ISERROR på engelsk)

Returns the value if the cell does not contains an error value, or the alternative value if it does.

tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 4.0.


Syntax

IFERROR(Value; Alternate_value)

Value is the value or expression to be returned if it is not equal or results in an error.

Alternate_value is the value or expression to be returned if the expression or value of Value is equal or results in an error.

Example

=ER.FEIJL(C8), hvor celle C8 inneholder =1/0, gir SANN, fordi 1/0 er en feil.

=ER.FEIJL(C8), hvor celle C8 inneholder =1/0, gir SANN, fordi 1/0 er en feil.

IFS

IFS is a multiple IF-function.

SWITCH

SWITCH compares expression with value1 to valuen and returns the result belonging to the first value that equals expression. If there is no match and default_result is given, that will be returned.

ELLER (OR på engelsk)

Gir SANN hvis minst ett argument er SANN. Denne funksjonen gir verdien USANN hvis alle argumentene har den logiske verdien USANN.

Argumentene er enten logiske uttrykk i seg selv (SAND, 1<5, 2+3=7, B8<10) som gir logiske verdier, eller celleområder (A1:C3) som inneholder logiske verdier.

Syntax

OR(Logical 1 [; Logical 2 [; … [; Logical 255]]])

Logical 1, Logical 2, … , Logical 255 are boolean values, references to cells or to cell ranges of logical values.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Example

De logiske verdiene av verdiene 12<11; 13>22, og 45=45 skal sjekkes.

=ELLER(12<11; 13>22; 45=45) gir SANN.

=ELLER(USANN; SAND) gir SANN.

HVIS (IF på engelsk)

Angi en logisk test som skal utføres.

Syntax

IF(Test [; [ThenValue] [; [OtherwiseValue]]])

LogiskTest er en vilkårlig verdi eller et vilkårlig uttrykk, som kan være SANN eller USANN.

VerdiHvisSann (valgfri) er den verdien som returneres hvis den logiske testen er SANN.

VeriHvisUsann (valgfri) er den verdien som returneres hvis den logiske test er USANN.

I LibreOffice Calc-funksjoner kan parametre merket som «valgfri» kun utelates hvis ingen parameter følger etter. For eksempel i en funksjon med fire parametre, hvor de siste to parametrene er merket som «valgfri», kan du utelade parameter 4 eller parametrene 3 og 4, men du kan ikke utelate parameter 3 alene.

Example

=IF(A1>5;100;"too small") If the value in A1 is greater than 5, the value 100 is returned; otherwise, the text too small is returned.

=IF(A1>5;;"too small") If the value in A1 is greater than 5, the value 0 is returned because empty parameters are considered to be 0; otherwise, the text too small is returned.

=IF(A1>5;100;) If the value in A1 is less than 5, the value 0 is returned because the empty OtherwiseValue is interpreted as 0; otherwise 100 is returned.

IKKE (NOT på engelsk)

Inverterer den logiske verdien.

Syntax

IKKE(LogiskVerdi)

LogiskVerdi er en vilkårlig verdi som kan negeres.

Example

=IKKE(A). A=SANN negeres til A=USANN.

OG (AND på engelsk)

Gir SANN hvis alle argumentene er SANN. Hvis et av elementene er USANN, vil denne funksjonen gi verdien USANN.

Argumentene er enten logiske uttrykk i seg selv (SAND, 1<5, 2+3=7, B8<10) som gir logiske verdier, eller celleområder (A1:C3) som inneholder logiske verdier.

Syntax

AND(Logical 1 [; Logical 2 [; … [; Logical 255]]])

Logical 1, Logical 2, … , Logical 255 are boolean values, references to cells or to cell ranges of logical values.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Example

De logiske verdiene av verdiene 12<13; 14>12, og 7<6 kan kontrolleres:

=OG(12<13; 14>12; 7<6) gir USANN.

=OG(USANN; SANN) gir USANN.

SANN (TRUE på engelsk)

Den logiske verdien blir satt til SANN. SANN()-funksjonen krever ingen argumenter og gir alltid den logiske verdien SANN.

Syntax

TRUE()

Example

Hvis A=SANN og B=USANN oppstår følgende eksempler:

=OG(A; B) gir USANN

=ELLER(A; B) gir SANN

=IKKE(OG(A; B)) gir SANN

USANN (FALSE på engelsk)

Gir den logiske verdien USANN. USANN()-funksjonen trenger ingen argumenter og gir alltid den logiske verdien USANN.

Syntax

USANN()

Example

=USANN() gir USANN

=IKKE(USANN()) gir SANN

XOR

Returns true if an odd number of arguments evaluates to TRUE.

Argumentene er enten logiske uttrykk i seg selv (SAND, 1<5, 2+3=7, B8<10) som gir logiske verdier, eller celleområder (A1:C3) som inneholder logiske verdier.

tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 4.0.


Syntax

XOR(Logical 1 [; Logical 2 [; … [; Logical 255]]])

Logical 1, Logical 2, … , Logical 255 are boolean values, references to cells or to cell ranges of logical values.

Example

=OG(USANN; SANN) gir USANN.

=ELLER(USANN; SAND) gir SANN.

=ELLER(USANN; SAND) gir SANN.

Supporter oss!