Logiske funksjoner

This category contains the Logical functions.

Handling non-logical arguments in logical functions

For å bruke denne funksjonen …

Sett inn → Funksjon → Kategori Logisk


HVIS (IF på engelsk)

Angi en logisk test som skal utføres.

Syntax

IF(Test [; ThenValue [; OtherwiseValue]])

LogiskTest er en vilkårlig verdi eller et vilkårlig uttrykk, som kan være SANN eller USANN.

VerdiHvisSann (valgfri) er den verdien som returneres hvis den logiske testen er SANN.

VeriHvisUsann (valgfri) er den verdien som returneres hvis den logiske test er USANN.

I LibreOffice Calc-funksjoner kan parametre merket som «valgfri» kun utelates hvis ingen parameter følger etter. For eksempel i en funksjon med fire parametre, hvor de siste to parametrene er merket som «valgfri», kan du utelade parameter 4 eller parametrene 3 og 4, men du kan ikke utelate parameter 3 alene.

Example

=HVIS(A1>5;100;"for lite") Hvis verdien i A1 er høyere enn 5, vil verdien 100 bli vist i den gjeldende cellen; ellers vises teksten "for lite" (uten hermetegn).

SANN (TRUE på engelsk)

Den logiske verdien blir satt til SANN. SANN()-funksjonen krever ingen argumenter og gir alltid den logiske verdien SANN.

Syntax

TRUE()

Example

Hvis A=SANN og B=USANN oppstår følgende eksempler:

=OG(A; B) gir USANN

=ELLER(A; B) gir SANN

=IKKE(OG(A; B)) gir SANN

OG (AND på engelsk)

Gir SANN hvis alle argumentene er SANN. Hvis et av elementene er USANN, vil denne funksjonen gi verdien USANN.

Argumentene er enten logiske uttrykk i seg selv (SAND, 1<5, 2+3=7, B8<10) som gir logiske verdier, eller celleområder (A1:C3) som inneholder logiske verdier.

Syntax

AND(Logical 1 [; Logical 2 [; … [; Logical 255]]])

Logical 1, Logical 2, … , Logical 255 are boolean values, references to cells or to cell ranges of logical values.

Example

De logiske verdiene av verdiene 12<13; 14>12, og 7<6 kan kontrolleres:

=OG(12<13; 14>12; 7<6) gir USANN.

=OG(USANN; SANN) gir USANN.

ELLER (OR på engelsk)

Gir SANN hvis minst ett argument er SANN. Denne funksjonen gir verdien USANN hvis alle argumentene har den logiske verdien USANN.

Argumentene er enten logiske uttrykk i seg selv (SAND, 1<5, 2+3=7, B8<10) som gir logiske verdier, eller celleområder (A1:C3) som inneholder logiske verdier.

Syntax

OR(Logical 1 [; Logical 2 [; … [; Logical 255]]])

Logical 1, Logical 2, … , Logical 255 are boolean values, references to cells or to cell ranges of logical values.

Example

De logiske verdiene av verdiene 12<11; 13>22, og 45=45 skal sjekkes.

=ELLER(12<11; 13>22; 45=45) gir SANN.

=ELLER(USANN; SAND) gir SANN.

USANN (FALSE på engelsk)

Gir den logiske verdien USANN. USANN()-funksjonen trenger ingen argumenter og gir alltid den logiske verdien USANN.

Syntax

USANN()

Example

=USANN() gir USANN

=IKKE(USANN()) gir SANN

IKKE (NOT på engelsk)

Inverterer den logiske verdien.

Syntax

IKKE(LogiskVerdi)

LogiskVerdi er en vilkårlig verdi som kan negeres.

Example

=IKKE(A). A=SANN negeres til A=USANN.

XOR

Returns true if an odd number of arguments evaluates to TRUE.

Argumentene er enten logiske uttrykk i seg selv (SAND, 1<5, 2+3=7, B8<10) som gir logiske verdier, eller celleområder (A1:C3) som inneholder logiske verdier.

tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 4.0.


Syntax

XOR(Logical 1 [; Logical 2 [; … [; Logical 255]]])

Logical 1, Logical 2, … , Logical 255 are boolean values, references to cells or to cell ranges of logical values.

Example

=OG(USANN; SANN) gir USANN.

=ELLER(USANN; SAND) gir SANN.

=ELLER(USANN; SAND) gir SANN.

Supporter oss!