Informasjonsfunksjoner

Denne kategorien inneholder Statistikkfunksjonene.

For Ă„ bruke denne funksjonen 


Sett inn → Funksjon → Kategori Informasjon


Dataene i den fĂžlgende tabellen tjener som grunnlag for noen av eksemplene i funksjonsbeskrivelsene:

C

D

2

x value

y value

3

-5

-3

4

-2

0

5

-1

1

6

0

3

7

2

4

8

4

6

9

6

8


CELLE (CELL pÄ engelsk)

Gir informasjon om adresse, formatering eller innhold til en celle.

Syntax

CELL("InfoType" [; Reference])

Infotype er tekststrengen som angir informasjonstypen. Denne strengen er alltid pÄ engelsk. Bruk av store og smÄ bokstaver er valgfritt.

Infotype

Betydning

COL

Gir nummeret pÄ den refererte kolonnen.

CELLE("COL"; D2) gir 4.

ROW

Gir nummeret pÄ den refererte raden.

CELLE("ROW"; D2) gir 2.

SHEET

Gir nummeret pÄ det refererte arket.

CELLE("Sheet"; Ark3.D2) gir 3.

ADDRESS

Gir den absolutte adressen for den refererte cellen.

CELLE("ADDRESS"; D2) gir $D$2.

=CELLE("ADRESSE";Sheet3.D2) returnerer $Sheet3.$D$2.

=CELL("ADDRESS";'X:\dr\test.ods'#$Sheet1.D2) returns 'file:///X:/dr/test.ods'#$Sheet1.$D$2.

FILENAME

Gir filnavnet og arknummeret for den refererte cellen.

=CELL("FILENAME";D2) returns 'file:///X:/dr/own.ods'#$Sheet1, if the formula in the current document X:\dr\own.ods is located in Sheet1.

=CELL("FILENAME";'X:\dr\test.ods'#$Sheet1.D2) returns 'file:///X:/dr/test.ods'#$Sheet1.

COORD

Returns the complete cell address in Lotusℱ notation.

CELLE("COORD"; D2) gir $A:$D$2.

CELLE("COORD"; Ark3.D2) gir $C:$D$2.

CONTENTS

Gir innholdet av den refererte cellen uten noen formatering.

TYPE

Gir typen av celleinnhold.

b = tom. Tom celle

l = etikett. Tekst, resultat av en formel som tekst

v = Verdi. Verdi, resultat av en formel som et tall

WIDTH

Gir bredden av den refererte kolonnen. Enheten er antall nuller (0) som passer inn i kolonnen i standardskrifttypen og standardstĂžrrelsen.

PREFIX

Gir justeringen for den refererte cellen.

' = juster venstre eller venstre-blokkjustert

" = juster hĂžyre

^ = midtstilt

\ = gjentagende (for Ăžyeblikket inaktiv)

PROTECT

Gir status for cellebeskyttelsen av cellen.

1 = celle er beskyttet

0 = celle er ikke beskyttet

FORMAT

Gir en tekststreng som angir tallformatet.

. = tall med tusenskille

F = tall uten tusenskille

C = valutaformat

S = eksponentiell representasjon, for eksempel 1,234+E56

P = prosentdel

I de ovennevnte formater er antall desimal etter desimaltegnet gitt som et tall. Eksempel: tallformatet #.##0,0 gir .1 og tallformatet 00,000% gir P3

D1 = MMM-D-YY, MM-D-YY og lignende formater

D2 = DD-MM

D3 = MM-YY

D4 = DD-MM-YYYY TT:MM:SS

D5 = MM-DD

D6 = TT:MM:SS AM/PM

D7 = TT:MM AM/PM

D8 = TT:MM:SS

D9 = TT:MM

G = Alle andre formater

- (Minus) til sist = negative tall er formatert med farge

() (parenteser) til sist = som er en startparentes i formatkoden

COLOR

Gir 1, hvis negative verdier er formatert med farge, ellers 0.

PARENTHESES

Gir 1 hvis formateringskoden inneholder en startparentes (, ellers 0.


Referanse (i listen av innstillinger) er den celleposisjon som skal undersÞkes. Hvis Referanse er et omrÄde, flyttes cellen til Þverste venstre hjÞrne av omrÄdet. Hvis Referanse mangler, bruker LibreOffice Calc den cellen hvor denne formelen befinner seg. Microsoft Excel bruker referansen til cellen hvor pekeren befinner seg.

ERF (ISERR pÄ engelsk)

Tester for feilbetingelser, med unntak av feilverdien #N/A., og gir SANN eller USANN.

Dersom det oppstÄr en feil, vil funksjonen gi en logisk eller numerisk verdi.

Syntax

ERF(Verdi)

Verdi er enhver verdi eller uttrykk som testes for Ä fastslÄ om det forekommer en annen feilverdi enn #N/A.

Example

=ERF(C8) hvor celle C8 inneholder =1/0 gir SANN, fordi 1/0 er en feil.

=ERF(C9), hvor celle C9 inneholder =NA(), gir USANN, fordi ERF() ignorerer feilen #N/A.

ERFEIL (ISERROR pÄ engelsk)

Tester for feil, deriblant feilverdien #N/A, og gir SANN eller USANN.

Dersom det oppstÄr en feil, vil funksjonen gi en logisk eller numerisk verdi.

Syntax

ER.FEIL(Verdi)

Verdi er eller refererer til den verdi, som kan testes. ER.FEIL()gir SANN hvis det er en feil og ellers USANN.

Example

=ER.FEIJL(C8), hvor celle C8 inneholder =1/0, gir SANN, fordi 1/0 er en feil.

=ER.FEIL (C9), hvor celle C9 inneholder =IT(), gir SANN.

ERFEIL (ISERROR pÄ engelsk)

Returns the value if the cell does not contains an error value, or the alternative value if it does.

tip

Denne funksjonen har vĂŠrt tilgjengelig siden LibreOffice 4.0.


Syntax

IFERROR(Value; Alternate_value)

Value is the value or expression to be returned if it is not equal or results in an error.

Alternate_value is the value or expression to be returned if the expression or value of Value is equal or results in an error.

Example

=ER.FEIJL(C8), hvor celle C8 inneholder =1/0, gir SANN, fordi 1/0 er en feil.

=ER.FEIJL(C8), hvor celle C8 inneholder =1/0, gir SANN, fordi 1/0 er en feil.

ERFORMEL (ISFORMULA pÄ engelsk)

Gir SANN hvis en celle er en formelcelle.

Dersom det oppstÄr en feil, vil funksjonen gi en logisk eller numerisk verdi.

Syntax

ERFORMEL(Referanse)

Referanse angir referansen til en celle som skal testes om inneholder en formel.

Example

ERFORMEL(C4) gir USANN hvis cellen C4 inneholder tallet 5.

ERIKKETEKST (ISNONTEXT pÄ engelsk)

Sjekker om celleinnholdet er tekst eller tall, og gir USANN hvis innholdet refererer til tekst.

Hvis det oppstÄr en feil, gir funksjonen SANN.

Syntax

ERIKKETEKST(Verdi)

Verdi er en verdi eller uttrykk som testes for Ä fastslÄ om det er en tekst, tall eller en logisk verdi.

Example

ERIKKETEKST(D2) gir USANN, hvis celle D2 inneholder teksten abcdef.

ERIKKETEKST(D9) gir SANN, hvis celle D9 inneholder tallet 8.

ERIT (ISNA pÄ engelsk)

Gir SANN hvis en celle inneholder feilverdien #N/A (verdi ikke tilgjengelig).

Hvis en feil oppstÄr, gir funksjonen USANN.

Syntax

ERIT(Verdi)

Verdi er en verdi eller et uttrykk som skal testes.

Example

=ERIT(D3) gir USANN som et resultat.

ERIT (ISNA pÄ engelsk)

Returns the value if the cell does not contains the #N/A (value not available) error value, or the alternative value if it does.

tip

Denne funksjonen har vĂŠrt tilgjengelig siden LibreOffice 4.0.


Syntax

IFNA(Value; Alternate_value)

Value is the value or expression to be returned if it is not equal or results in an #N/A error.

Alternate_value is the value or expression to be returned if the expression or value of Value is equal or results in an #N/A error.

Example

=IFNA(D3;D4) returns the value of D3 if D3 does not result in an #N/A error, or D4 if it does.

ERLOGISK (ISLOGICAL pÄ engelsk)

Tester for en logisk verdi (SANN eller USANN).

Hvis en feil oppstÄr, gir funksjonen USANN.

Syntax

ERLOGISK(Verdi)

Gir SANN hvis Verdi er en logisk verdi (SANN eller USANN) og gir ellers USANN.

Example

=ERLOGISK(99) gir USANN, fordi 99 er et tall, ikke en logisk verdi.

=ERLOGISK(ERIT (D4)) gir SANN uavhengig av innholdet i celle D4, fordi ERIT() gir en logisk verdi.

ERODDETALL (ISODD pÄ engelsk)

Gir SANN dersom verdien er et oddetall, og USANN dersom verdien er et partall.

Syntax

ERODDETALL(Verdi)

Verdi er innholdet som skal testes.

Hvis Verdi ikke er et heltall, ignoreres alle sifre etter desimaltegnet. Fortegnet av Verdi ignoreres ogsÄ.

Example

=ERREF(4) gir USANN.

=ERREF(4) gir USANN.

=ERODDE_ADD(5) gir 1.

=ERODDE_ADD(5) gir 1.

ERODDE_ADD (ISODD_ADD pÄ engelsk)

Gir SANN (1) hvis tallet ikke gir et helt tall nÄr det blir delt med 2.

note

Funksjonene hvis navn slutter med _ADD eller _EXCEL2003 returnerer de samme resultatene som de tilsvarende Microsoft Excel 2003-funksjonene uten suffikset. Bruk funksjonene uten suffiks for Ä fÄ resultater basert pÄ internasjonale standarder.


Syntax

ERODDE_ADD(Tall)

Tall er tallet som skal undersĂžkes.

Example

=ERODDE_ADD(5) gir 1.

ERPARTALL (ISEVEN pÄ engelsk)

Gir SANN hvis verdien er et partall, og USANN hvis verdien er et oddetall.

Syntax

ERPARTALL(Verdi)

Verdi er innholdet som skal testes.

Hvis Verdi ikke er et heltall, ignoreres alle sifre etter desimaltegnet. Fortegnet av Verdi ignoreres ogsÄ.

Example

=ERREF(4) gir USANN.

=ERREF(4) gir USANN.

ERPARTALL_ADD(5) gir 0.

ERPARTALL_ADD(5) gir 0.

=ERREF(4) gir USANN.

ERPARTALL_ADD (ISEVEN_ADD pÄ engelsk)

UndersĂžker for partall. Gir 1 hvis tallet er et heltall etter divisjon med 2.

note

Funksjonene hvis navn slutter med _ADD eller _EXCEL2003 returnerer de samme resultatene som de tilsvarende Microsoft Excel 2003-funksjonene uten suffikset. Bruk funksjonene uten suffiks for Ä fÄ resultater basert pÄ internasjonale standarder.


Syntax

ERPARTALL_ADD(Tall)

Tall er tallet som skal undersĂžkes.

Example

ERPARTALL_ADD(5) gir 0.

ERPARTALL_ADD(A1) gir 1, hvis celle A1 inneholder tallet 2.

ERREF (ISREF pÄ engelsk)

Tester om argumentet er en referanse. Gir SANN hvis argumentet er en referanse, og gir ellers USANN. Hvis det er en referanse sÄ undersÞker denne funksjonen ikke verdien som refereres til.

Dersom det oppstÄr en feil, vil funksjonen gi en logisk eller numerisk verdi.

Syntax

ERREF(Verdi)

Verdi er verdien som skal testes, for Ä fastslÄ om det er en referanse.

Example

=ERREF(C5) gir resultatet SANN, fordi C5 er en gyldig referanse.

=ERREF("abcdef") gir alltid USANN fordi en tekst ikke kan vĂŠre en referanse.

=ERREF(4) gir USANN.

=ERREF(INDIREKTE("A6")) gir SANN, fordi INDIREKTE er en funksjon som gir en referanse.

=ERREF(ADRESSE(1; 1; 2; "Ark2")) gir USANN, fordi ADRESSE er en funksjon som gir en tekst, selv om denne ser ut som en referanse.

ERTALL (ISNUMBER pÄ engelsk)

Gir SANN hvis verdien refererer til et tall.

Dersom det oppstÄr en feil, vil funksjonen gi en logisk eller numerisk verdi.

Syntax

ERTALL(Verdi)

Verdi er et uttrykk som skal testes for Ä anslÄ om det er et tall eller en tekst.

Example

ERTALL(C3) gir SANN hvis cellen C3 inneholder tallet 4.

ERTALL(C2) gir USANN hvis cellen C2 inneholder teksten abcdef.

ERTEKST (ISTEXT pÄ engelsk)

Gir SANN hvis celleinnholdet refererer til tekst.

Hvis en feil oppstÄr, gir funksjonen USANN.

Syntax

ERTEKST(Verdi)

Verdi er en verdi, tall, logisk verdi, eller en feilverdi som skal testes.

Example

ERTEKST(D9) gir SANN hvis celle D9 inneholder teksten abcdef.

ERTEKST(C3) gir USANN hvis celle C3 inneholder tallet 3.

ERTOM (ISBLANK pÄ engelsk)

Gir SANN hvis referansen til en celle er tom. Denne funksjonen brukes til Ă„ undersĂžke om en celle er tom. En celle med en formel er ikke tom.

Dersom det oppstÄr en feil, vil funksjonen gi en logisk eller numerisk verdi.

Syntax

ERTOM(Verdi)

Verdi er innholdet som skal testes.

Example

=ERTOM(D2) gir resultatet USANN.

FORMEL (FORMULA pÄ engelsk)

Viser formelen i en formelcelle som en tekststreng.

This function is always recalculated whenever a recalculation occurs.

Syntax

FORMEL(Referanse)

Referanse er en referanse til en celle som inneholder en formel.

En ugyldig referanse eller en referanse til en celle uten noen formel resulterer i feilverdien #N/A.

Example

Hvis celle A8 inneholder formelen =SUMMER(1;2;3), sÄ

=FORMEL(A8) gir teksten =SUMMER(1;2;3).

GJELDENDE (CURRENT pÄ engelsk)

Denne funksjonen gir resultatet inntil dags dato for beregning av formelen som den inngÄr i (med andre ord resultatet sÄ langt, som beregningen er nÄdd til). Dens hovedformÄl er sammen med funksjonen STIL() Ä bruke utvalgte stiler pÄ en celle avhengig av cellens innhold.

Syntax

AKTUELL()

Example

=1+2+AKTUELL()

Eksemplet gir 6. Formelen beregnes fra venstre til hÞyre som: 1 + 2 er lik 3, gir resultatet til dags dato, nÄr GJELDENDE() er tatt med i betraktningen; GJELDENDE() gir derfor 3, som blir lagt til de opprinnelige 3 hvilket gir 6.

=A2+B2+STYLE(IF(CURRENT()>10;"Red";"Default"))

Dette eksempelet gir A2 + B2 (STIL gir 0 her). Hvis summen er stÞrre enn 10, blir typografien RÞd brukt pÄ cellen. Se funksjonen STIL for mer forklaring.

="choo"&GJELDENE()

Den eksempel gir choochoo.

INFO

Gir spesifikk informasjon om det gjeldende arbeidsmiljĂžet. Funksjonen mottar et enkelt tekstargument og gir data avhengig av denne parameteren.

This function is always recalculated whenever a recalculation occurs.

Syntax

INFO("Type")

Den fĂžlgende tabellen er en liste med verdier for tekstparameteren Type og INFO-funksjonens returverdier.

Verdi for "Type"

Returverdi

"osversion"

Alltid "Windows (32-bit) NT 5.01", av kompatibilitetsgrunner

"system"

The type of the operating system:
"AIX" for Advanced Interactive Executive IBM computer operating systems
"ANDROID" for Google mobile operating system
"DRAGONFLY" for DragonFly operating system forked from FreeBSD
"EMSCRIPTEM" for browser WebAssembly system
"FREEBSD", "OPENBSD" or "NETBSD" for operating systems based on the Berkeley Software Distribution (BSD)
"HAIKU" for BeOS compatible operating system
"iOS" for Apple mobile operating system
"LINUX" for GNU/Linux based operating systems
"MACOSX" for Apple Mac OS X
"SOLARIS" for Oracle Solaris operating system
"WNT" for Microsoft Windows

"release"

Produktets versjonsid, for eksempel "300m25(Build:9876)"

"numfile"

Alltid 1 av kompatibilitetsgrunner

"recalc"

Gjeldene omberegningsmetode for formler, enten "Automatisk" eller "Manuelt" (oversatt til LibreOffice sprÄk)


note

Andre regnearksapplikasjoner godtar kanskje lokaliserte verdier for parameteren Type, men LibreOffice Calc godtar bare de engelske verdiene.


Example

=INFO("release") gir produktversjonsnummeret for LibreOffice i bruk.

=INFO(D5) hvor cellen D5 inneholder tekststrengen system gir operativsystemets type.

IT (NA pÄ engelsk)

Gir feilverdien #N/A («ikke tilgjengelig»).

Syntax

IT()

Example

=IT() gjĂžr om innholdet til cellen til #N/A.

N

Returns the numeric value of the given parameter. Returns 0 if parameter is text or FALSE.

If an error occurs the function returns the error value.

Syntax

N(Verdi)

Value is the parameter to be converted into a number. N() returns the numeric value if it can. It returns the logical values TRUE and FALSE as 1 and 0 respectively. It returns text as 0.

Example

=N(123) gir 123

=N(SANN) gir 1

=N(USANN) gir 0

=N("abc") gir 0

=N(1/0) gir #DIV/0!

TYPE (TYPE pÄ engelsk)

Returns the type of value, where 1 = number, 2 = text, 4 = Boolean value, 8 = formula, 16 = error value, 64 = array.

Dersom det oppstÄr en feil, vil funksjonen gi en logisk eller numerisk verdi.

Syntax

TYPE(Verdi)

Value is a specific value for which the data type is determined.

Eksempel (se eksempeltabell ovenfor)

TYPE(C2) gir 2 som et resultat.

TYPE(D9) gir 1 som et resultat.

Supporter oss!