Databasefunksjoner

Dette avsnittet omhandler funksjoner med data sortert som én rad data for en post.

note

Databasekategorien kan forveksles med en database integrert i LibreOffice. Men det er derimot ingen forbindelse mellom en database i LibreOffice og Databasekategorien i LibreOffice Calc.


Eksempeldata:

F√łlgende data benyttes i noen eksempler p√• funksjonsbeskrivelser:

Omr√•det A1:E10 viser barna som er inviteret til Jonas' f√łdselsdagsfest. Den f√łlgende informasjonen er skrevet inn for hvert element: kolonne A viser navnet, B klassetrinn, s√• alder i √•r, avstand til skolen i meter og vekt i kilogram.

A

B

C

D

E

1

Navn

Klasse

Alder

Avstand til skole

Vekt

2

Andy

3

9

150

40

3

Betty

4

10

1000

42

4

Charles

3

10

300

51

5

Daniel

5

11

1200

48

6

Eva

2

8

650

33

7

Klasse

2

7

300

42

8

Greta

1

7

200

36

9

Harry

3

9

1200

44

10

Irene

2

8

1000

42

11

12

13

Navn

Klasse

Alder

Avstand til skole

Vekt

14

>600

15

16

DTell

5


Formelen i celle B16 er =DANTALL(A1:E10;0;A13:E14)

Databasefunksjonsparametre:

F√łlgende elementer er parameterdefinisjonene for alle databasefunksjoner:

Database is the cell range defining the database. The first row of the range contains the field names, and following rows are records with corresponding field values.

DatabaseField specifies the column where the function operates on after the search criteria of the first parameter is applied and the data rows are selected. It is not related to the search criteria itself. For the DatabaseField parameter you can enter a reference to a header cell or a number to specify the column within the Database area, starting with 1. To reference a column by means of the literal column header name (from the first row of Database range), place quotation marks around the header name.

SearchCriteria is the cell range containing search criteria. Like Database, its first row is also field names, and following rows are conditions for related fields. If you write several criteria in one row they are connected by AND. If you write the criteria in different rows they are connected by OR. Empty cells in the search criteria range will be ignored.

Choose - LibreOffice Calc - Calculate to define how LibreOffice Calc acts when searching for identical entries.

Se også Wikisiden om Conditional Counting and Summation.

DANTALL (DCOUNT på engelsk)

DANTALL teller hvor mange rader (oppf√łringer) i en database som passer til de valgte s√łkekriteriene og som inneholder tallverdier.

S√łket st√łtter jokertegn eller regular expressions. Med regul√¶re uttrykk aktivert , kan du skrive "alle.*", for eksempel for √• finne den f√łrste forekomsten av "alle" fulgt av villk√•rlge tegn. Hvis du vil s√łke etter en tekst som ogs√• er et vanlig uttrykk, m√• du enten foran hvert tegn med et "\" -tegn, eller vedlegge teksten til \ Q ... \ E. Du kan sl√• automatisk evaluering av jokertegn eller vanlig uttrykk av og p√• i - LibreOffice Calc - Kalkuler.

warning

N√•r du bruker funksjoner der ett eller flere argumenter er s√łkekriterier, som representerer et regul√¶rt uttrykk, er det f√łrste fors√łket √• konvertere strengkriteriene til tall. For eksempel vil ".0" konverteres til 0.0 og s√• videre. Hvis det lykkes, vil matchingen ikke v√¶re et vanlig uttrykk, men en numerisk match. Imidlertid, n√•r du bytter til et sted der desimalskilleren ikke er punktum, f√•r det konvertering av regul√¶re uttrykk √• fungere. For √• tvinge evalueringen av det regul√¶re uttrykket i stedet for et numerisk uttrykk, bruker du et uttrykk som ikke kan feilleses som numerisk, for eksempel ". [0]" eller ". \ 0" eller "(? I) .0".


Syntax

DCOUNT(Database; [Databasefelt]; S√łkekriterium)

Hvis det ikke er noe argument i Databasefelt, vil DCOUNT returnere tallet på alle kolonnene som oppfyller kriteriene.For the DatabaseField parameter you can enter a reference to a header cell or a number to specify the column within the Database area, starting with 1. To reference a column by means of the literal column header name (from the first row of Database range), place quotation marks around the header name.

If you choose to omit the DatabaseField argument, your formula should be of the form =DCOUNT(Database; ; SearchCriteria).

Example

I eksemplet ovenfor √łnsker vi √• vite hvor mange barn som har mer enn 600 meter til skole. Resultatet vises i celle B16. Plass√©r pekeren i celle B16. Skriv inn formelen =DANTALL(A1:E10;0;A13:E14) i B16. Funksjonsveiviseren kan hjelpe deg med √• skrive inn celleomr√•det.

Database er utvalg av data som skal evalueres, inkludert topptekstene: i dette tilfellet A1: E10. DatabaseField angir kolonnen for s√łkekriteriene: i dette tilfellet er kolonnen med de numeriske avstandsverdiene. SearchCriteria er omr√•det der du kan legge inn s√łkeparametrene: i dette tilfellet, A13: E14.

For √• finne ut av hvor mange barn i andre klasse som er mer enn 7 √•r gamle, slett inntastingen >600 i celle D14 og skrive inn 2 i celle B14 under klasse, og tast inn >7 i celle C14 til h√łyre. Resultatet er 2. To barn g√•r i andre klasse og er over 7 √•r. Da begge kriterier er i den samme raden, forbindes de med OG.

DANTALLA (DCOUNTA på engelsk)

DANTALLA teller antall rader (oppf√łringer) i en database som passer til de valgte s√łkekriteriene og som inneholder tall eller alfanumeriske verdier.

S√łket st√łtter jokertegn eller regular expressions. Med regul√¶re uttrykk aktivert , kan du skrive "alle.*", for eksempel for √• finne den f√łrste forekomsten av "alle" fulgt av villk√•rlge tegn. Hvis du vil s√łke etter en tekst som ogs√• er et vanlig uttrykk, m√• du enten foran hvert tegn med et "\" -tegn, eller vedlegge teksten til \ Q ... \ E. Du kan sl√• automatisk evaluering av jokertegn eller vanlig uttrykk av og p√• i - LibreOffice Calc - Kalkuler.

warning

N√•r du bruker funksjoner der ett eller flere argumenter er s√łkekriterier, som representerer et regul√¶rt uttrykk, er det f√łrste fors√łket √• konvertere strengkriteriene til tall. For eksempel vil ".0" konverteres til 0.0 og s√• videre. Hvis det lykkes, vil matchingen ikke v√¶re et vanlig uttrykk, men en numerisk match. Imidlertid, n√•r du bytter til et sted der desimalskilleren ikke er punktum, f√•r det konvertering av regul√¶re uttrykk √• fungere. For √• tvinge evalueringen av det regul√¶re uttrykket i stedet for et numerisk uttrykk, bruker du et uttrykk som ikke kan feilleses som numerisk, for eksempel ". [0]" eller ". \ 0" eller "(? I) .0".


Syntax

DCOUNT(Database; [DatabaseField]; S√łkekriterium)

Hvis det ikke er noe argument i Databasefelt, vil DCOUNT returnere tallet på alle kolonnene som oppfyller kriteriene.For the DatabaseField parameter you can enter a reference to a header cell or a number to specify the column within the Database area, starting with 1. To reference a column by means of the literal column header name (from the first row of Database range), place quotation marks around the header name.

If you choose to omit the DatabaseField argument, your formula should be of the form =DCOUNTA(Database; ; SearchCriteria).

Example

I eksemplet ovenfor (vennligst bla opp), kan du s√łke etter antall barn hvis navn starter med et E eller et etterf√łlgende brev. Rediger formelen i B16 for √• lese =DCOUNTA (A1: E10; "Navn"; A13: E14) . Slett de gamle s√łkekriteriene og skriv inn >=E under Navn i felt A14. Resultatet er 5. Hvis du sletter alle tallverdier for Greta i rad 8, endres resultatet til 4. Rad 8 er ikke lenger inkludert i tellingen fordi det ikke inneholder noen verdier. Navnet Greta er tekst, ikke en verdi. Merk at Databasefelt-parameteret m√• peke p√• en kolonne som kan inneholde verdier.

DMIDDEL

DGJENNOMSNITT gir gjennomsnittet av verdiene i alle cellene (feltene) i alle radene (databaseoppf√łringene) som passer med de valgte s√łkekriteriene.

S√łket st√łtter jokertegn eller regular expressions. Med regul√¶re uttrykk aktivert , kan du skrive "alle.*", for eksempel for √• finne den f√łrste forekomsten av "alle" fulgt av villk√•rlge tegn. Hvis du vil s√łke etter en tekst som ogs√• er et vanlig uttrykk, m√• du enten foran hvert tegn med et "\" -tegn, eller vedlegge teksten til \ Q ... \ E. Du kan sl√• automatisk evaluering av jokertegn eller vanlig uttrykk av og p√• i - LibreOffice Calc - Kalkuler.

warning

N√•r du bruker funksjoner der ett eller flere argumenter er s√łkekriterier, som representerer et regul√¶rt uttrykk, er det f√łrste fors√łket √• konvertere strengkriteriene til tall. For eksempel vil ".0" konverteres til 0.0 og s√• videre. Hvis det lykkes, vil matchingen ikke v√¶re et vanlig uttrykk, men en numerisk match. Imidlertid, n√•r du bytter til et sted der desimalskilleren ikke er punktum, f√•r det konvertering av regul√¶re uttrykk √• fungere. For √• tvinge evalueringen av det regul√¶re uttrykket i stedet for et numerisk uttrykk, bruker du et uttrykk som ikke kan feilleses som numerisk, for eksempel ". [0]" eller ". \ 0" eller "(? I) .0".


Syntax

DMIDDEL(Database; Databasefelt; S√łkekriterium)

For the DatabaseField parameter you can enter a reference to a header cell or a number to specify the column within the Database area, starting with 1. To reference a column by means of the literal column header name (from the first row of Database range), place quotation marks around the header name.

Example

For √• finne den gjennomsnittlige vekta av alle barn p√• samme alder i eksemplet ovenfor (rull oppover), skriv inn f√łlgende formel i B16:

=DAVERAGE(A1:E10;"Vekt";A13:E14)

I rad 14, under alder, skriv inn 7, 8, 9 og s√• videre, en etter en. Den gjennomsnitlige vekt av alle b√łrn p√• samme alder vises.

DMAKS

DMAKS gir det h√łyeste innholdet i en celle (et felt) i en database (alle oppf√łringene) som passer med de valgte s√łkekriteriene.

S√łket st√łtter jokertegn eller regular expressions. Med regul√¶re uttrykk aktivert , kan du skrive "alle.*", for eksempel for √• finne den f√łrste forekomsten av "alle" fulgt av villk√•rlge tegn. Hvis du vil s√łke etter en tekst som ogs√• er et vanlig uttrykk, m√• du enten foran hvert tegn med et "\" -tegn, eller vedlegge teksten til \ Q ... \ E. Du kan sl√• automatisk evaluering av jokertegn eller vanlig uttrykk av og p√• i - LibreOffice Calc - Kalkuler.

warning

N√•r du bruker funksjoner der ett eller flere argumenter er s√łkekriterier, som representerer et regul√¶rt uttrykk, er det f√łrste fors√łket √• konvertere strengkriteriene til tall. For eksempel vil ".0" konverteres til 0.0 og s√• videre. Hvis det lykkes, vil matchingen ikke v√¶re et vanlig uttrykk, men en numerisk match. Imidlertid, n√•r du bytter til et sted der desimalskilleren ikke er punktum, f√•r det konvertering av regul√¶re uttrykk √• fungere. For √• tvinge evalueringen av det regul√¶re uttrykket i stedet for et numerisk uttrykk, bruker du et uttrykk som ikke kan feilleses som numerisk, for eksempel ". [0]" eller ". \ 0" eller "(? I) .0".


Syntax

DMAKS(Database; Databasefelt; S√łkekriterium)

For the DatabaseField parameter you can enter a reference to a header cell or a number to specify the column within the Database area, starting with 1. To reference a column by means of the literal column header name (from the first row of Database range), place quotation marks around the header name.

Example

For √• finne ut av hvor mye det tyngste barnet i hver klasse veier i det forrige eksempelet (rull oppover), skriv inn f√łlgende formel i B16:

=DMAX(A1:E10;"Vekt";A13:E14)

Under 'Klasse', skriv inn 1, 2, 3 og så videre, en etter en. Etter å ha tastet inn klasse vil vekten til det tyngste barnet i klassen bli vist.

DMIN

DMIN gir det minste innholdet i en celle (et felt) i en database (alle oppf√łringene) som passer med de valgte s√łkekriteriene.

S√łket st√łtter jokertegn eller regular expressions. Med regul√¶re uttrykk aktivert , kan du skrive "alle.*", for eksempel for √• finne den f√łrste forekomsten av "alle" fulgt av villk√•rlge tegn. Hvis du vil s√łke etter en tekst som ogs√• er et vanlig uttrykk, m√• du enten foran hvert tegn med et "\" -tegn, eller vedlegge teksten til \ Q ... \ E. Du kan sl√• automatisk evaluering av jokertegn eller vanlig uttrykk av og p√• i - LibreOffice Calc - Kalkuler.

warning

N√•r du bruker funksjoner der ett eller flere argumenter er s√łkekriterier, som representerer et regul√¶rt uttrykk, er det f√łrste fors√łket √• konvertere strengkriteriene til tall. For eksempel vil ".0" konverteres til 0.0 og s√• videre. Hvis det lykkes, vil matchingen ikke v√¶re et vanlig uttrykk, men en numerisk match. Imidlertid, n√•r du bytter til et sted der desimalskilleren ikke er punktum, f√•r det konvertering av regul√¶re uttrykk √• fungere. For √• tvinge evalueringen av det regul√¶re uttrykket i stedet for et numerisk uttrykk, bruker du et uttrykk som ikke kan feilleses som numerisk, for eksempel ". [0]" eller ". \ 0" eller "(? I) .0".


Syntax

DMIN(Database; Databasefelt; S√łkekriterium)

For the DatabaseField parameter you can enter a reference to a header cell or a number to specify the column within the Database area, starting with 1. To reference a column by means of the literal column header name (from the first row of Database range), place quotation marks around the header name.

Example

For √• finne den korteste avstanden til skolen for barna i hver klasse i det forrige eksemplet (rull oppover), skriv inn f√łlgende formel i B16:

=DMIN(A1:E10;"Avstand til skole";A13:E14)

I rad 14, under klasse, skriv inn 1, 2, 3 og så videre, en etter en. Den korteste avstanden til skolen for hver klasse vil vises.

DPRODUKT

DPRODUKT multipliserer alle cellene i et dataomr√•de der celleinnholdet passer med de valgte s√łkekriteriene.

S√łket st√łtter jokertegn eller regular expressions. Med regul√¶re uttrykk aktivert , kan du skrive "alle.*", for eksempel for √• finne den f√łrste forekomsten av "alle" fulgt av villk√•rlge tegn. Hvis du vil s√łke etter en tekst som ogs√• er et vanlig uttrykk, m√• du enten foran hvert tegn med et "\" -tegn, eller vedlegge teksten til \ Q ... \ E. Du kan sl√• automatisk evaluering av jokertegn eller vanlig uttrykk av og p√• i - LibreOffice Calc - Kalkuler.

warning

N√•r du bruker funksjoner der ett eller flere argumenter er s√łkekriterier, som representerer et regul√¶rt uttrykk, er det f√łrste fors√łket √• konvertere strengkriteriene til tall. For eksempel vil ".0" konverteres til 0.0 og s√• videre. Hvis det lykkes, vil matchingen ikke v√¶re et vanlig uttrykk, men en numerisk match. Imidlertid, n√•r du bytter til et sted der desimalskilleren ikke er punktum, f√•r det konvertering av regul√¶re uttrykk √• fungere. For √• tvinge evalueringen av det regul√¶re uttrykket i stedet for et numerisk uttrykk, bruker du et uttrykk som ikke kan feilleses som numerisk, for eksempel ". [0]" eller ". \ 0" eller "(? I) .0".


Syntax

DPRODUKT(Database; Databasefelt; S√łkekriterium)

For the DatabaseField parameter you can enter a reference to a header cell or a number to specify the column within the Database area, starting with 1. To reference a column by means of the literal column header name (from the first row of Database range), place quotation marks around the header name.

Example

I f√łdselsdagsfesteksemplet ovenfor (rull oppover), finnes det inget meningsfylt bruk av denne funksjonen.

DSTDAV

DSTDAV beregner standardavviket i en populasjon basert p√• et utvalg ved √• bruke de tallene i en databasekolonne som passer med de valgte vilk√•rene. Oppf√łringene blir behandlet som et datautvalg. Dette betyr at barnene i eksempelet representerer et utvalg av alle barnene. Merk at du ikke kan f√• et representativt resultat fra et utvalg p√• under 1000.

S√łket st√łtter jokertegn eller regular expressions. Med regul√¶re uttrykk aktivert , kan du skrive "alle.*", for eksempel for √• finne den f√łrste forekomsten av "alle" fulgt av villk√•rlge tegn. Hvis du vil s√łke etter en tekst som ogs√• er et vanlig uttrykk, m√• du enten foran hvert tegn med et "\" -tegn, eller vedlegge teksten til \ Q ... \ E. Du kan sl√• automatisk evaluering av jokertegn eller vanlig uttrykk av og p√• i - LibreOffice Calc - Kalkuler.

warning

N√•r du bruker funksjoner der ett eller flere argumenter er s√łkekriterier, som representerer et regul√¶rt uttrykk, er det f√łrste fors√łket √• konvertere strengkriteriene til tall. For eksempel vil ".0" konverteres til 0.0 og s√• videre. Hvis det lykkes, vil matchingen ikke v√¶re et vanlig uttrykk, men en numerisk match. Imidlertid, n√•r du bytter til et sted der desimalskilleren ikke er punktum, f√•r det konvertering av regul√¶re uttrykk √• fungere. For √• tvinge evalueringen av det regul√¶re uttrykket i stedet for et numerisk uttrykk, bruker du et uttrykk som ikke kan feilleses som numerisk, for eksempel ". [0]" eller ". \ 0" eller "(? I) .0".


Syntax

DSTDAV(Database; Databasefelt; S√łkekriterier)

For the DatabaseField parameter you can enter a reference to a header cell or a number to specify the column within the Database area, starting with 1. To reference a column by means of the literal column header name (from the first row of Database range), place quotation marks around the header name.

Example

For √• finne standardavviket av vekta for alle barn p√• samme alder i eksemplet (rull oppover), skriv inn f√łlgende formel i B16:

=DSTDAV(A1:E10;"Vekt";A13:E14)

I rad 14, under alder, skriv inn 7, 8, 9 og så videre, en etter en. Standardavviket for vekta av alle barn på denne alderen vil vises som resultat.

DSTDAVP

DSTDAVP beregner standardavviket i en populasjon ut fra alle cellene i et dataomr√•de som passer med s√łkekriteriene. Oppf√łringene fra eksempelet blir behandlet som hele befolkninga.

S√łket st√łtter jokertegn eller regular expressions. Med regul√¶re uttrykk aktivert , kan du skrive "alle.*", for eksempel for √• finne den f√łrste forekomsten av "alle" fulgt av villk√•rlge tegn. Hvis du vil s√łke etter en tekst som ogs√• er et vanlig uttrykk, m√• du enten foran hvert tegn med et "\" -tegn, eller vedlegge teksten til \ Q ... \ E. Du kan sl√• automatisk evaluering av jokertegn eller vanlig uttrykk av og p√• i - LibreOffice Calc - Kalkuler.

warning

N√•r du bruker funksjoner der ett eller flere argumenter er s√łkekriterier, som representerer et regul√¶rt uttrykk, er det f√łrste fors√łket √• konvertere strengkriteriene til tall. For eksempel vil ".0" konverteres til 0.0 og s√• videre. Hvis det lykkes, vil matchingen ikke v√¶re et vanlig uttrykk, men en numerisk match. Imidlertid, n√•r du bytter til et sted der desimalskilleren ikke er punktum, f√•r det konvertering av regul√¶re uttrykk √• fungere. For √• tvinge evalueringen av det regul√¶re uttrykket i stedet for et numerisk uttrykk, bruker du et uttrykk som ikke kan feilleses som numerisk, for eksempel ". [0]" eller ". \ 0" eller "(? I) .0".


Syntax

DSTDAVP(Database; Databasefelt; S√łkekriterium)

For the DatabaseField parameter you can enter a reference to a header cell or a number to specify the column within the Database area, starting with 1. To reference a column by means of the literal column header name (from the first row of Database range), place quotation marks around the header name.

Example

For √• finne standardavviket for vekta til alle barna av samme alder p√• Jonas' f√łdselsdagsfest (rull oppover), skriv inn f√łlgende formel i B16:

=DSTDAVP(A1:E10;"Vekt";A13:E14)

I rad 14, under alder, skriv inn 7, 8, 9 og så videre, en etter en. Standardavviket for vekta av alle barn på samme alder, hvis vekt ble kontrollert vil være resultatet.

DSUM

DSUMMER gir summen av alle cellene i et databasefelt i alle radene (postene) som passer med de valgte s√łkekriteriene.

S√łket st√łtter jokertegn eller regular expressions. Med regul√¶re uttrykk aktivert , kan du skrive "alle.*", for eksempel for √• finne den f√łrste forekomsten av "alle" fulgt av villk√•rlge tegn. Hvis du vil s√łke etter en tekst som ogs√• er et vanlig uttrykk, m√• du enten foran hvert tegn med et "\" -tegn, eller vedlegge teksten til \ Q ... \ E. Du kan sl√• automatisk evaluering av jokertegn eller vanlig uttrykk av og p√• i - LibreOffice Calc - Kalkuler.

warning

N√•r du bruker funksjoner der ett eller flere argumenter er s√łkekriterier, som representerer et regul√¶rt uttrykk, er det f√łrste fors√łket √• konvertere strengkriteriene til tall. For eksempel vil ".0" konverteres til 0.0 og s√• videre. Hvis det lykkes, vil matchingen ikke v√¶re et vanlig uttrykk, men en numerisk match. Imidlertid, n√•r du bytter til et sted der desimalskilleren ikke er punktum, f√•r det konvertering av regul√¶re uttrykk √• fungere. For √• tvinge evalueringen av det regul√¶re uttrykket i stedet for et numerisk uttrykk, bruker du et uttrykk som ikke kan feilleses som numerisk, for eksempel ". [0]" eller ". \ 0" eller "(? I) .0".


Syntax

DSUM(Database; Databasefelt; S√łkekriterier)

For the DatabaseField parameter you can enter a reference to a header cell or a number to specify the column within the Database area, starting with 1. To reference a column by means of the literal column header name (from the first row of Database range), place quotation marks around the header name.

Example

For √• finne lengden p√• den kombinerte avstanden til skolen for alle barn ved Jonas' f√łdselsdagsfest (se ovenfor) som g√•r i andre klasse, skriv inn f√łlgende formel i B16:

=DMIN(A1:E10;"Avstand til skole";A13:E14)

Skriv inn 2 i rad 14 under klasse. Summen (1950) av avstandene til skolen for alle barna som går i andre klasse vil vises.

DVARIANS

DVARIANS gir variansen av alle cellene i et databasefelt for de postene som passer med de valgte s√łkekriteriene. Opp√łringene i eksempelet blir behandlet som et datautvalg. Merk at du ikke kan f√• et representativt resultat fra et datautvalg p√• under 1000.

S√łket st√łtter jokertegn eller regular expressions. Med regul√¶re uttrykk aktivert , kan du skrive "alle.*", for eksempel for √• finne den f√łrste forekomsten av "alle" fulgt av villk√•rlge tegn. Hvis du vil s√łke etter en tekst som ogs√• er et vanlig uttrykk, m√• du enten foran hvert tegn med et "\" -tegn, eller vedlegge teksten til \ Q ... \ E. Du kan sl√• automatisk evaluering av jokertegn eller vanlig uttrykk av og p√• i - LibreOffice Calc - Kalkuler.

warning

N√•r du bruker funksjoner der ett eller flere argumenter er s√łkekriterier, som representerer et regul√¶rt uttrykk, er det f√łrste fors√łket √• konvertere strengkriteriene til tall. For eksempel vil ".0" konverteres til 0.0 og s√• videre. Hvis det lykkes, vil matchingen ikke v√¶re et vanlig uttrykk, men en numerisk match. Imidlertid, n√•r du bytter til et sted der desimalskilleren ikke er punktum, f√•r det konvertering av regul√¶re uttrykk √• fungere. For √• tvinge evalueringen av det regul√¶re uttrykket i stedet for et numerisk uttrykk, bruker du et uttrykk som ikke kan feilleses som numerisk, for eksempel ". [0]" eller ". \ 0" eller "(? I) .0".


Syntax

DVARIANS(Database; Databasefelt; S√łkekriterium)

For the DatabaseField parameter you can enter a reference to a header cell or a number to specify the column within the Database area, starting with 1. To reference a column by means of the literal column header name (from the first row of Database range), place quotation marks around the header name.

Example

For √• finne variansen av vekta av alle barn p√• samme alder i eksemplet ovenfor (rull oppover), skriv inn f√łlgende formel i B16:

=DVARIANS(A1:E10;"Vekt";A13:E14)

I rad 14, under alder, skriv inn 7, 8, 9 og så videre, en etter en. Som resultat ser du variansen av vekta for alle barn på denne alderen.

DVARIANSP

DVARIANSP gir variansen av verdiene i alle cellene i et databasefelt for de postene som passer med de valgte s√łkekriteriene. Oppf√łringene fra eksempelet blir behandlet som hele befolkninga.

S√łket st√łtter jokertegn eller regular expressions. Med regul√¶re uttrykk aktivert , kan du skrive "alle.*", for eksempel for √• finne den f√łrste forekomsten av "alle" fulgt av villk√•rlge tegn. Hvis du vil s√łke etter en tekst som ogs√• er et vanlig uttrykk, m√• du enten foran hvert tegn med et "\" -tegn, eller vedlegge teksten til \ Q ... \ E. Du kan sl√• automatisk evaluering av jokertegn eller vanlig uttrykk av og p√• i - LibreOffice Calc - Kalkuler.

warning

N√•r du bruker funksjoner der ett eller flere argumenter er s√łkekriterier, som representerer et regul√¶rt uttrykk, er det f√łrste fors√łket √• konvertere strengkriteriene til tall. For eksempel vil ".0" konverteres til 0.0 og s√• videre. Hvis det lykkes, vil matchingen ikke v√¶re et vanlig uttrykk, men en numerisk match. Imidlertid, n√•r du bytter til et sted der desimalskilleren ikke er punktum, f√•r det konvertering av regul√¶re uttrykk √• fungere. For √• tvinge evalueringen av det regul√¶re uttrykket i stedet for et numerisk uttrykk, bruker du et uttrykk som ikke kan feilleses som numerisk, for eksempel ". [0]" eller ". \ 0" eller "(? I) .0".


Syntax

DVARIANSP(Database; Databasefelt; S√łkekriterier)

For the DatabaseField parameter you can enter a reference to a header cell or a number to specify the column within the Database area, starting with 1. To reference a column by means of the literal column header name (from the first row of Database range), place quotation marks around the header name.

Example

For √• finne variansen av vekta for alle barn p√• samme alder ved Jonas' f√łdselsdagsfest (se ovenfor), skriv inn f√łlgende formel i B16:

=DVARIANSP(A1:E10;"Vekt";A13:E14)

I rad 14 skal du under alder skrive inn 7, 8, 9 og s√• videre, en etter en. Variansen for av vekta for alle barn p√• denne alderen som deltar p√• Jonas' f√łdselsdagsfest vil bli vist.

DHENT

aDHENT gir innholdet av de refererte cellene i en database som passer med de valgte s√łkekriteriene. Hvis det oppst√•r en feil vil funksjonen gi #VERDI! hvis raden ikke ble funnet eller ¬ęErr502¬Ľ hvis mer enn en celle ble funnet.

S√łket st√łtter jokertegn eller regular expressions. Med regul√¶re uttrykk aktivert , kan du skrive "alle.*", for eksempel for √• finne den f√łrste forekomsten av "alle" fulgt av villk√•rlge tegn. Hvis du vil s√łke etter en tekst som ogs√• er et vanlig uttrykk, m√• du enten foran hvert tegn med et "\" -tegn, eller vedlegge teksten til \ Q ... \ E. Du kan sl√• automatisk evaluering av jokertegn eller vanlig uttrykk av og p√• i - LibreOffice Calc - Kalkuler.

warning

N√•r du bruker funksjoner der ett eller flere argumenter er s√łkekriterier, som representerer et regul√¶rt uttrykk, er det f√łrste fors√łket √• konvertere strengkriteriene til tall. For eksempel vil ".0" konverteres til 0.0 og s√• videre. Hvis det lykkes, vil matchingen ikke v√¶re et vanlig uttrykk, men en numerisk match. Imidlertid, n√•r du bytter til et sted der desimalskilleren ikke er punktum, f√•r det konvertering av regul√¶re uttrykk √• fungere. For √• tvinge evalueringen av det regul√¶re uttrykket i stedet for et numerisk uttrykk, bruker du et uttrykk som ikke kan feilleses som numerisk, for eksempel ". [0]" eller ". \ 0" eller "(? I) .0".


Syntax

DHENT(Database; Databasefelt; S√łkekriterium)

For the DatabaseField parameter you can enter a reference to a header cell or a number to specify the column within the Database area, starting with 1. To reference a column by means of the literal column header name (from the first row of Database range), place quotation marks around the header name.

Example

I eksemplet ovenfor (rull oppover for √• se det) √łnsker vi √• fastsl√• hvilken klasse barnet, hvis navn ble skrevet inn i celle A14, g√•r i. Formelen skriver du inn i celle B16 og avviker litt fra de tidligere eksemplene fordi bare √©n enkelt kolonne (ett enkelt databasefelt) kan skrives inn for parameteren Databasefelt. Skriv inn den f√łlgende formelen:

=DGET(A1:E10;"Klasse";A13:E14)

Skriv inn navnet Frank i A14, og du ser resultatet 2. Frank er i andre klasse. Skriv inn "alder" i stedet for "klasse" og du vil få Franks alder.

Eller skriv inn bare verdien 11 i celle C14, og slett de andre elementene i denne raden. Rediger formelen i B16 som f√łlger:

=DGET(A1:E10;"Klasse";A13:E14)

I stedet for klasse, sp√łrres det etter navnet. Svaret vises med det samme: Daniel er det eneste barnet som er 11 √•r.

Supporter oss!