Funksjoner etter kategori

Dette avsnittet beskriver funksjonene i LibreOffice Calc. De forskjellige funksjonene er oppdelt i kategorier i Funksjonsveiviseren.

Database

De tolv funksjonene i Database-kategorien hjelper deg med å analysere en enkel database som opptar et rektangulært regnearkområde som består av kolonner og rader, med dataene organisert som én rad for hver post.

Dato og klokkeslett

Disse regnearksfunksjonene brukes for å sette inn og redigere datoer og klokkeslett.

Finansielt

Dette avsnittet inneholder de matematiske finansfunksjonene i LibreOffice Calc.

Informasjon

Denne kategorien inneholder Statistikkfunksjonene.

Logisk

Denne kategorien inneholder Logiske-funksjonene.

Matematisk

Denne kategorien inneholder matematiske-funksjonene for Calc.

Matrise

Dette avsnittet inneholder matrisefunksjoner.

Statistisk

Denne kategorien inneholder Statistikk-funksjonene.

Regneark

Denne delen inneholder beskrivelser av regneark-funksjonene sammen med et eksempel.

Tekst

Denne delen inneholder beskrivelser av Tekst-funksjonene.

Tillegg

Det følgende beskriver og viser noen av de tilgjengelige tilleggsfunksjonene.

Supporter oss!