Funksjoner etter kategori

Dette avsnittet beskriver funksjonene i LibreOffice Calc. De forskjellige funksjonene er oppdelt i kategorier i Funksjonsveiviseren.

Database

The twelve functions in the Database category help you to analyze a simple database that occupies a rectangular spreadsheet area comprising columns and rows, with the data organized as one row for each record.

Dato og klokkeslett

Disse regnearksfunksjonene brukes for å sette inn og redigere datoer og klokkeslett.

Finansielt

Dette avsnittet inneholder de matematiske finansfunksjonene i LibreOffice Calc.

Informasjon

Denne kategorien inneholder Statistikkfunksjonene.

Logisk

This category contains the Logical functions.

Matematisk

This category contains the Mathematical functions for Calc.

Matrise

Dette avsnittet inneholder matrisefunksjoner.

Statistisk

This category contains the Statistics functions.

Regneark

This section contains descriptions of the Spreadsheet functions together with an example.

Tekst

This section contains descriptions of the Text functions.

Tillegg

The following describes and lists some of the available add-in functions.

Supporter oss!