Funksjon

Åpner Funksjonsveiviseren, som interaktivt hjelper deg med Ă„ lage formler.

FÞr du starter veiviseren, velg en celle eller et celleomrÄde fra gjeldende ark for Ä bestemme posisjonen der formelen skal settes inn.

For Ă„ bruke denne funksjonen 


VelgSett inn -> Funksjon.

+F2

Klikk pÄFormellinjen

Ikon

Funksjonsveiviser


note

Du kan laste ned hele spesifikasjonen for ODFF (OpenDocument Format Formula) fra OASISnettstedet.


Funksjonsveiviseren har to faner: Funksjoner brukes for Ă„ opprette formler, og Struktur brukes for Ă„ kontrollere den konstruerte formelen.

Funksjoner-fanen

SĂžk

SÞk pÄ en del av funksjonsnavnet.

Kategori

Viser alle de kategoriene som de forskjellige funksjonene er tildelt. Velg en kategori for Ä vise de tilsvarende funksjonene i listefeltet nedenfor. Velg «Alle» for Ä se alle funksjoner i alfabetisk rekkefÞlge uavhengig av kategori. "Sist brukt" viser funksjonene som du nylig har brukt.

Du kan bla i hele Liste over kategorier og funksjoner

Funksjon

Viser funksjonene i den valgte kategorien. Dobbeltklikk for Ă„ velge en funksjon. Et enkeltklikk viser en kort funksjonsbeskrivelse.

Matrise

Kryss av hvis den valgte funksjonen skal settes inn i det valgte celleomrÄdet som en matriseformel. Matriseformler opererer pÄ flere celler. Alle cellene i matrisen inneholder formelen.

Alternativet Array er identisk med +Shift+Enter-kommandoen, som brukes til Ă„ skrive inn og bekrefte formler i arket. Formelen settes inn som en matriseformel indikert med to klammeparenteser: { }.

note

Den maksimale stÞrrelsen til et matriseomrÄde er 128 x 128 celler.


Inntastingsfelter for argument

NÄr du dobbeltklikker en funksjon, vises skrivefelter for argumenter til hÞyre i dialogvinduet. Du kan velge en cellereferanse som et argument ved Ä trykke direkte i cellen eller merke et omrÄde i arket mens du holder museknappen nede. Du kan ogsÄ skrive numeriske og andre verdier eller referanser direkte inn i de tilsvarende feltene i dialogvinduet. NÄr du bruker datooppfÞringer, mÄ du passe pÄ at du bruker det riktige formatet. Trykk OK for Ä sette resultatet inn i regnearket.

Krympe / Utvid

Klikk pÄ Forminsk-ikonet for Ä minske dialogboksen til stÞrrelsen pÄ inndatafeltet. Det er da lettere Ä markere Þnsket referanse i arket. Ikonene konverteres deretter automatisk til Utvid-ikonet. Klikk pÄ den for Ä gjenopprette dialogboksen til dens opprinnelige stÞrrelse.

Dialogvinduet blir automatisk minimert nÄr du klikker med musa i et regneark. SÄ snart du slipper museknappen, blir dialogvinduet gjenopprettet. ReferanseomrÄdet du valgte med musa blir vist med blÄ ramme i dokumentet.

Ikon minsk

Forminsk

Ikon Ekspander

Ekspander

Funksjonsresultat

SÄ snart du skriver inn argumenter i funksjonen, beregnes resultatet. Denne forhÄndsvisningen informerer deg om hvorvidt beregningen skal utfÞres med de gitte argumentene. Hvis argumentene resulterer i en feil, vises den tilsvarende feilkoden.

De nĂždvendige argumentene vises med navn i fet skrift.

f(x) (avhengig av den valgte funksjonen)

Gir deg adgang til enda et nivÄ av Funksjonsveiviseren sÄ du kan flette en annen funksjon i funksjonen i stedet for en verdi eller referanse.

Argument/parameter/cellereferanse (avhengig av den valgte funksjonen)

Antall synlige tekstfelter avhenger av funksjonen. Skriv inn argumenter enten direkte i argumentfeltene eller ved Ä klikke pÄ en celle i tabellen.

Resultat

Viser resultatet av utregningen eller en feilmelding.

Formel

Viser den opprettede formelen. Du kan skrive inn delene direkte eller opprette formelen med hjelp av veiviseren.

Tilbake

Flytter fokus bakover gjennom formelkomponentene og merker de.

tip

For Ä velge en enkelt funksjon fra en kompleks formel bestÄende av flere funksjoner, dobbeltklikk funksjonen i formelvinduet.


Neste

GÄ framover gjennom formelelementene i formelvinduet. Du kan ogsÄ bruke denne knappen til Ä tildele funksjoner til formelen. Hvis du velger en funksjon og trykker pÄ Neste-knappen vil funksjonen dukke opp i formelvinduet.

tip

Dobbeltklikk en funksjon i utvalgsvinduet for Ă„ overfĂžre den til formelvinduet.


OK

Avslutter funksjonsveiviseren og overfĂžrer formelen til de markerte cellene.

Avbryt

Lukker dialogvinduet utan Ă„ overfĂžre formelen.

Strukturfane

PĂ„ denne siden kan du se funksjonens struktur.

note

Hvis du starter Funksjonsveiviseren nÄr cellepekeren er plassert i en celle som allerede inneholder en funksjon, Äpnes Struktur-fanen og viser oppbygningen av den gjeldende formelen.


Struktur

Du kan skjule og vise deler av funksjonen ved Ä klikke pÄ pluss- eller minustegnene.

note

BlÄ prikker betegner korrekt innskrevne argumenter. RÞde prikker angir ukorrekte datatyper. Hvis for eksempel et av argumentene til SUMMER-funksjonen er skrevet inn som tekst, framheves dette i rÞdt, ettersom SUMMER bare tillater inntasting av tall.


Supporter oss!