Ark fra fil

Sett inn et ark fra et annet regneark

For å bruke denne funksjonen …

VelgArk -> Sett inn Ark fra Fil.


  1. Bruk dialogvinduet Filer → Åpne for å finne regnearket.

  2. I dialogvinduet «Sett inn ark», velg arket du vil sette inn.

Supporter oss!