Sett inn Kolonner

Setter inn kolonner til venstre eller til høyre for den aktive cellen. Antall innlagte kolonner tilsvarer antall valgte kolonner. Hvis ingen kolonne er valgt, settes en kolonne inn. De eksisterende kolonnene flyttes til høyre.

Kolonner foran

Sett inn en ny kolonne til før den aktive cellen.

For å bruke denne funksjonen …

VelgArk - Sett inn rader - Rader til foran


Kolonner etter

Sett inn en ny kolonne etter den aktive cellen.

For å bruke denne funksjonen …

VelgArk - Sett inn rader - Rader etter


Supporter oss!