Sett inn Rader

Sett inn rader over eller under den aktive cellen. Antallet rader som er satt, tilsvarer antall valgte rader. Hvis ingen rad er valgt, settes en rad inn. De eksisterende radene flyttes nedover.

Rader over

Sett inn en ny rad over den aktive cellen.

For å bruke denne funksjonen …

VelgArk - Sett inn rader - Rader ovenfor


Rader under

Sett inn en ny rad under den aktive cellen.

For å bruke denne funksjonen …

VelgArk - Sett inn rader - Rader nedenfor


Supporter oss!