Sett inn celler

Åpner dialogvinduet Sett inn celler, der du kan sette inn nye celler i samsvar med valgene du angir. Du kan slette celler ved å velge Rediger → Slett celler

For å bruke denne funksjonen …

VelgArk -> Sett inn Celler

Velg Vis -> Menylinjerog velg Sett inn Cellermenylinjen:

Ikon

Sett inn celler


Merking

Dette området inneholder de tilgjengelige alternativene for å sette inn celler i et ark. Antallet og plasseringen av cellene fastlegges ved å merke et celleområde i arket på forhånd.

Flytt celler ned

Flytt innholdet i det valgte området nedover ved innsetting av celler.

Ikon

Sett inn celler nedenfor

Flytt celler til høyre

Flytt innholdet i det valgte området til høyre ved innsetting av celler.

Ikon

Sett inn celler til høyre

Hel rad

Sett inn en hel rad. Plasseringa av raden er avhengig av det valgte området. Antall rader som settes inn er avhengig av hvor mange rader som er valgt. Innholdet i de opprinnelige radene flyttes nedover.

Ikon

Sett inn rader

Hel kolonne

Setter inn en hel kolonne. Antallet kolonner som skal settes inn er bestemmes ut i fra antall merkede kolonner. Innholdet til de opprinnelige kolonnene flyttes til høyre.

Ikon

Sett inn kolonner

Supporter oss!