Sett inn celler

Åpner Sett inn celler-dialogboksen, der du kan sette inn nye celler i henhold til alternativene du angir.

Du kan slette celler ved å velge Ark - Slett celler.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

VelgArk -> Sett inn Celler

Fra grensesnittet med faner:

Velg Sett inn - Sett inn celler.

Fra verktøylinjer:

 Ikon Sett inn celler

Sett inn celler

Fra tastaturet:

+ "+"


Merking

Dette området inneholder de tilgjengelige alternativene for å sette inn celler i et ark. Antallet og plasseringen av cellene fastlegges ved å merke et celleområde i arket på forhånd.

Flytt celler ned

Setter inn celler og flytter innholdet i det valgte området nedover.

Flytt celler til høyre

Setter inn celler og flytter innholdet i det valgte området til høyre.

Hel rad

Sett inn en hel rad. Plasseringa av raden er avhengig av det valgte området. Antall rader som settes inn er avhengig av hvor mange rader som er valgt. Innholdet i de opprinnelige radene flyttes nedover.

tip

Denne kommandoen tilsvarer Rader over.


Hel kolonne

Setter inn en hel kolonne. Antallet kolonner som skal settes inn er bestemmes ut i fra antall merkede kolonner. Innholdet til de opprinnelige kolonnene flyttes til høyre.

tip

Denne kommandoen tilsvarer Kolonner før.


Supporter oss!