Kolonneskift

Sett inn et kolonneskift (loddrett sideskift) til venstre for den valgte cellen.

Det manuelle kolonneskiftet vises med en mørkeblå loddrett linje.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Choose Sheet - Insert Page Break - Column Break.

Fra grensesnittet med faner:

On the Layout menu of the Layout tab, choose Column Break.

Fra verktøylinjer:

Icon Insert Column Break

Insert Column Break


Supporter oss!