Radskift

Sett inn et radskift (vannrett sideskift) over den valgte cellen.

Det manuelle radskiftet vises med en mørkeblå vannrett linje.

For å bruke denne funksjonen …

Vel Ark → Sett inn Sideskifte → Radskift


Supporter oss!