Sett inn sideskift

Denne kommandoen lar deg manuelt sette inn en celle eller et skift for å sikre at dine data skrives ut slik du ønsker. Du kan sette inn et vannrett sideskift over, eller et loddrett sideskift til venstre for den aktive cellen.

Velg Ark→ Slett sideskift for å fjerne sidesskift som er satt inn manuelt.

For å bruke denne funksjonen …

VelgArk - Sett inn Sideskifte


Radskift

Sett inn et radskift (vannrett sideskift) over den valgte cellen.

Kolonneskift

Sett inn et kolonneskift (loddrett sideskift) til venstre for den valgte cellen.

Supporter oss!