Sideskift

Vis sideskift og utskriftsområder i arket.

Velg Vis - Normal for å slå av denne modusen.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg Vis → Forhåndsvisning av sideskift

Fra grensesnittet med faner:

Velg Vis - Sideskift

Vis-menyen i Vis-fanen, velg Sideskift.

Fra verktøylinjer:

Ikon Sideskift

Sideskift


Skrive ut regneark

Angi antall sider som skal skrives ut

Oppsprettsmenyen for forhåndsvisningen av sideskift inneholder funksjoner for redigering av sideskift, også de følgende alternativene:

Slett sideskift

Slett alle manuelle skift i arket.

Legg til utskriftsområde

Legger de merkede cellene til i utskriftsområdene.

Vis

Supporter oss!