Forhåndsvisning av sideskift

Viser sideskift og utskriftsområde i regnearket.VelgVis → Normal for å slå av denne visinngen.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Vis → Forhåndsvisning av sideskift


Skrive ut regneark

Angi antall sider som skal skrives ut

Oppsprettsmenyen for forhåndsvisningen av sideskift inneholder funksjoner for redigering av sideskift, også de følgende alternativene:

Slett sideskift

Slett alle manuelle skift i arket.

Legg til utskriftsområde

Legger de merkede cellene til i utskriftsområdene.

Supporter oss!