Verdimerking

Viser celleinnhold i ulike farger avhengig av type.

Fjern merkingen av menyelementet for å fjerne framhevelsen.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Vis → Verdiutheving


Standard:

Tekstceller er formaterte med svart bakgrunn, formler med grøn bakgrunn, tallceller med blå bakgrunn og beskyttede celler med grå bakgrunn, uansett hvordan visningen er formatert.

Disse fargene kan tilpasses i → LibreOffice → Applikasjonsfarger.

Advarselsikon

Hvis denne funksjonen er aktiv, vil farger som du definerer i dokumentet ikke vises. Når du deaktiverer funksjonen, vises de brukerdefinerte fargene igjen.


Supporter oss!