Verdimerking

Viser celleinnhold i ulike farger avhengig av type.

Fjern merkingen av menyelementet for å fjerne framhevelsen.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg Vis → Verdiutheving

Fra grensesnittet med faner:

Choose View - Value Highlighting

On the View menu of the View tab, choose Value Highlighting.

Icon Value Highlighting

Value Highlighting

Fra tastaturet:

+ F8


Standard:

Tekstceller er formaterte med svart bakgrunn, formler med grøn bakgrunn, tallceller med blå bakgrunn og beskyttede celler med grå bakgrunn, uansett hvordan visningen er formatert.

Disse fargene kan tilpasses i → LibreOffice → Applikasjonsfarger.

warning

Hvis denne funksjonen er aktiv, vil farger som du definerer i dokumentet ikke vises. Når du deaktiverer funksjonen, vises de brukerdefinerte fargene igjen.


Vis

Supporter oss!