Gå til ark

Gå til et spesifikt ark.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg Ark - Naviger - Gå til ark.


Skriv inn et arknavn

Skriv inn noen tegn i det søkte arknavnet. Liste over ark vil være begrenset til arknavnene som inneholder disse tegnene. Søk skiller mellom store og små bokstaver. Hvis det er tomt, vises alle synlige ark.

Ark

Lister opp arkene i gjeldende dokument. Skjulte ark er ikke oppført. For å velge et ark, trykk på pil opp eller pil ned for å flytte til et ark i listen. Dobbeltklikk på et navn vil gå direkte til dette arket.

Supporter oss!