Merker Ark

Velg flere ark.

Merkede ark

Viser arkene i det gjeldende dokumentet. For å velge et ark kan du trykke på «Piltast opp» eller «Piltast ned» for å flytte til et ark i listen. For å legge et ark til merkingen kan du holde nede mens du trykker på piltastene. For å velge ett flere ark, hold «Shift » nede og bruk piltastene.

Supporter oss!