Kolonneskift

Fjern det manuelle sideskiftet til venstre for den merkede cellen.

Plassér pekeren i cellen til høyre for kolonneskiftet som vises med en loddrett linje og velg Rediger → Slett Manuelt skift → Kolonneskift. Det manuelle kolonneskiftet fjernes.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Choose Sheet - Delete Page Break - Column Break.

Fra grensesnittet med faner:

On the Layout menu of the Layout tab, choose Column Break.


Supporter oss!