Kolonneskift

Fjern det manuelle sideskiftet til venstre for den merkede cellen.

Plassér pekeren i cellen til høyre for kolonneskiftet som vises med en loddrett linje og velg Rediger → Slett Manuelt skift → Kolonneskift. Det manuelle kolonneskiftet fjernes.

For å bruke denne funksjonen …

Vel Ark → Slett sideskift → Kolonneskifte


Supporter oss!