Radskift

Fjern det manuelle sideskiftet over den merkede cellen.

Plassér pekeren i en celle direkte under radskiftet som vises med en vannrett linje og velg Rediger → Slett manuelt skift → Radskift. Det manuelle radskiftet fjernes.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg Ark - Slett sideskift - Radskift.

Fra grensesnittet med faner:

Layout-menyen i Layout-fanen, velg Radbytning.


Supporter oss!