Slett sideskift

Velg hvilken type manuelt skift du vil slette.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Ark- Slett→Sideskifte


Radskift

Fjern det manuelle sideskiftet over den merkede cellen.

Kolonneskift

Fjern det manuelle sideskiftet til venstre for den merkede cellen.

Supporter oss!