Flytt eller kopier et ark

Flytter eller kopierer et ark til en ny plassering i dokumentet eller til et annet dokument.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg Ark - Flytt eller Kopier ark.

Fra arknavigasjonslinjen:

Velg Flytt eller kopier ark.

Fra verktøylinjer:

Ikon Flytt eller kopier ark

Flytt eller kopier ark


Advarselsikon

Når du kopierer og setter inn celler som inneholder datoverdier mellom forskjellige regneark, kan begge regnearksdokumentene bruke samme basisdato. Hvis basisdato er forskjellige, vil datoverdien forandre seg!


Til dokument

Angir hvor det gjeldende arket skal flyttes eller kopieres til. Velg Nytt dokument hvis du vil opprette en ny plassering for arket som skal flyttes eller kopieres.

Sett inn før

Det gjeldende arket blir flyttet eller kopiert foran det valgte arket. Innstillingen flytt til slutten plasserer det gjeldende arket til sist.

Kopier

Angir at arket skal kopieres. Hvis denne innstillingen ikke merkes, blir arket flyttet. Å flytte ark er standard.

Supporter oss!