Slett ark

Sletter gjeldende ark eller valgte ark.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg Ark - Slett ark.

Fra arknavigasjonslinjen:

Velg Slett ark

Fra verktøylinjer:

Ikon Slett ark

Slett ark


note

Du kan ikke slette et ark når Rediger → Spor endringer → Registrer er i bruk.


Du kan ikke slette alle arkene i dokumentet. Dokumentet må ha minst ett ark.

En dialogboks ber deg bekrefte sletting.

Supporter oss!