Slett ark

Slett det gjeldende arket etter bekreftelse.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Rediger → Slett ark

Åpne sprettoppmenyen for en arkfane


Merknadsikon

Du kan ikke slette et ark når Rediger → Spor endringer → Registrer er i bruk.


Ja

Sletter det gjeldende arket.

Nei

Annullerer dialogvinduet. Ingen sletting utføres.

Supporter oss!