Slett celler

Fjerner helt valgte celler, kolonner eller rader. Cellene under eller til høyre for de slettede cellene fyller mellomrommet. Merk at det valgte slettealternativet lagres og settes opp på nytt når dialogboksen blir brukt neste gang.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Rediger → Slett Celler


Dialogvinduet for å slette celler

Merking

Dette området inneholder innstillinger som angir hvordan arkene vises etter sletting av celler.

Flytt celler opp

Fyller tomrommet fra de slettede cellene med de cellene som ligger nedenfor.

Flytt celler til venstre

Fyll tomrommet fra de slettede cellene med de cellene som ligger til høyre.

Slett hele rader

Etter å ha merket minst en celle, slettes hele raden fra arket med denne funksjonen.

Slett hele kolonner

Etter å ha merket minst en celle, slettes hele kolonnen fra arket med denne funksjonen.

Supporter oss!