Tøm Celler

Innholdet som skal slettes fra den aktive cellen eller celleområdet Alle ark som er valgt vil bli påvirket.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg Rediger → Slett Innhold

Fra kontekstmenyen:

Choose Clear Contents.

Fra verktøylinjer:

Icon Clear Cells

Clear Cells

Fra tastaturet:

Backspace


tip

Denne dialogen kalles opp også ved å trykke på Backspace etter at markøren er aktivert på arket


tip

Ved å trykke på Slett, slettes innholdet uten å kalle opp dialogboksen eller endre formater.


tip

Bruk Klipp på standardverktøylinjen for å slette innhold og formater uten å vise dialogvinduet.


Merking

Dette området viser en liste over alternativene for sletting av innhold.

Slett alle

Slett alt innhold i det merkede celleområdet.

Tekst

Sletter bare tekst. Formater, formler, tall og datoer påvirkes ikke.

Tall

Slett kun tall. Formateringer og formler forblir uforandret.

Dato og klokkeslett

Slett dato- og tidsverdier. Formateringer, tekst, tall og formler forblir uforandret.

Formler

Slett formler. Tekst, tall, formateringer, datoer og tidsverdier forblir uforandret.

Kommentarer

Slett kommentarer som hører til en celle. Alle andre elementer forblir uforandret.

Formater

Slett all formatering som hører til en celle. Alt celleinnhold forblir uforandret.

Objekter

Slett objekter. Alt celleinnhold forblir uforandret.

Supporter oss!