Fyll tilfeldige tall

Populere et celleområde med automatisk genererte pseudo-tilfeldige tall med den valgte distribusjonsfunksjonen og dens parametere.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Choose Sheet - Fill Cells - Fill Random Number


Data

Celleområde

Definer celleområdet som skal fylles med tilfeldige tall. Hvis du tidligere har valgt et område, vil det bli vist her.

Generator for tilfeldige tall

Fordeling

Fordelingsfunksjonen for generering av tilfeldige tall.

Gyldig fordelingsfunksjon og parametrene for denne er

Fordeling

Parametere

Enhetlig

 • Minimum: Minste verdien for utvalget.

 • Maksimum: Største verdien for utvalget.

Likefordel heltal

 • Minimum: Minste verdien for utvalget.

 • Maksimum: Største verdien for utvalget.

Normal

 • Middelverdi: Middelverdien av normalfordelingen.

 • Standardavvik: Standardavviket av normalfordelingen.

warning

Gjennomsnittsverdien og standardavviket til tallene som genereres, kan ikke være lik gjennomsnittsverdien og standardavviket satt inn i dialogboksen.


Cauchy-fordeling

 • Median: medianen for data- eller lokaliseringsparametrene.

 • Sigma: skaleringsparameteret.

warning

Medianen og sigma for dei genererte tallene trenger ikke være di samme som data satt inn i dialogvinduet.


Bernoulli-fordeling

 • Verdi:Sannsynligheten for suksess.

Binomial

 • p Verdi: Sannsynligheten for suksess.

 • Antall forsøk: Antall forsøk i eksperimentet.

Kjikvadrert

 • Nu Verdi: et positivt heltall som angir antall grader av frihet.

Geometrisk

 • p Verdi: Sannsynligheten for hvert forsøks suksess

Negativ binominal

 • p Verdi: Sannsynligheten for hvert forsøks suksess

 • Antall forsøk: Antall forsøk i eksperimentet.

Poisson

 • Gjennomsnitt: Gjennomsnittet av Poisson-fordelingen.


Alternativer

Bruke egen startverdi

Angi startverdien til tallgeneratoren til en kjent verdi Startverdi.

Hastighet

dette er en verdi som slumpgeneratoren bruker som utgangspunkt for å lage den samme sekvensen av pseudotilfeldige tall. Angi et positivt heltallnummer (1, 2, ...) for å lage en bestemt sekvens, eller la feltet være tomt hvis du ikke trenger denne spesifikke funksjonen.

Bruk avrunding

Rund av tallet til et gitt antall desimalplasser.

Antall desimaler

Tallet på desimalplasser for de genererte tallene.

Supporter oss!