Fyll serie

Generer serier automatisk med alternativene i denne dialogboksen. Bestem retning, inkrement, tidsenhet og serietype.

Merknadsikon

Før en serie fylles ut, må du velge celleområdet.


For å bruke denne funksjonen …

Velg Rediger → Fyll → Serie


For å fortsette en serie automatisk ved hjelp av den antatte fullføringsregel, kan du velge innstillingen Fyll ut automatisk etter åpning av dialogvinduet Fyll serie.

Retning

Angir retningen av serieutfylningen.

Ned

Lag en serie som går nedover i det valgte celleområdet i kolonnen ved å bruke den valgte steg- og sluttverdien.

Høyre

Lag en serie som går fra venstre til høyre i det valgte celleområdet ved å bruke den valgte steg- og sluttverdien.

Opp

Lag en serie som går oppover i det valgte celleområdet i kolonnen ved å bruke den valgte steg- og sluttverdien.

Venstre

Lag en serie som går fra høyre til venstre i det valgte celleområdet ved å bruke den valgte steg- og sluttverdien.

Serietype

Definerer serietypen. Velg mellom Lineær, Økning, Dato og AutoFyll.

Lineær

Lag en lineær tallserie ved å bruke den valgte steg- og sluttverdien.

Vekst

Lag en vekstserie ved å bruke den valgte steg- og sluttverdien.

Dato

Lag en datoserie ved å bruke den valgte stegverdien og sluttdatoen.

Autofyll

Former en serie direkte i arket. Autofyll-funksjonen tar hensyn til sorterte lister. For eksempel, ved å skrive inn Januar i den første cellen, fullføres serien ved å bruke listen definert under - LibreOffice Calc - Sorter lister.

Fyll ut automatisk forsøker å fullføre en serie ved å bruke et angitt mønster. Serien 1,3,5 blir automatisk fullført med 7,9,11,13, og så videre. Serier med dato og tid fullføres på samme måte; for eksempel, etter 01.01.99 og 15.01.99, brukes et intervall på 14 dager.

Fylle inn data automatisk basert på naboceller

Tidsenhet

I dette området kan du angi den ønskede tidsenheten. Dette området er bare aktivt hvis innstillingen for Dato er valgt i området for Serietype.

Dag

Bruk serietypen Dato og dette alternativet for å lage en serie med syv dager.Inkrement enheten er dag

Ukedag

Bruk serietypen Dato og dette alternativet for å lage en serie med syv dager.Inkrement enheten er dag

Måned

>Bruk serietypen Dato og dette alternativet for å lage en serie med syv dager.Inkrement enheten er dag

År

Bruk serietypen dato og dette alternativet for å lage en serie, som har inkrement ett årt

Startverdi

Skriv inn en startverdi for serien. Bruk tall, datoer eller tidspunkter.

Sluttverdi

Skriv inn en sluttverdi for serien. Bruk tall, datoer eller tidspunkter.

Stegverdi

Uttrykket «steg» betegner mengden en gitt verdi økes med. Her kan du angi verdien som den valgte serietypen økes med for hvert steg. Du kan angi en stegverdi bare når en av serietypene lineær, vekst eller dato er valgt.

Supporter oss!