Fyll ark

Sett valgene for å overføre ark eller område i et bestemt ark til di samme cellene i andre valgte ark.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Choose Sheet - Fill Cells - Fill Sheets.


warning

Denne menykommandoen er bare aktiv hvis du har valgt minst to ark i dokumentet.


For å velge flere ark, klikk på hver arkfane mens du trykker på eller Shift.

I motsetning til å kopiere et område til utklippstavlen, kan du filtrere viss informasjon og beregne verdier.

Å fylle et ark

Denne dialogboksen ligner Lim inn spesial-dialogen, hvor du kan finne flere tips.

Supporter oss!