Venstre

Et merket område på minst to rader fylles med innholdet av den cellen som er lengst til høyre.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Rediger → Fyll → Venstre


Hvis det merkede området bare omfatter en enkelt rad, så blir innholdet av cella lengst til høyre kopiert inn i alle andre celler i merkinga. Hvis flere rader er merka, så blir cella lengst til høyre i hver rad kopiert inn i cellene til venstre.

Supporter oss!