Opp

Et merket område på minst to rader fylles med innholdet av den cellen som er nederst.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Rediger → Fyll → Opp


Hvis det markerte området bare omfatter en enkelt kolonne, så blir innholdet av den nederste cellen kopiert inn i de øvrige markerte cellene. Hvis flere kolonner er markert, så blir innholdet av den nederste cellen i hver kolonne kopiert inn i de markerte cellene ovenfor.

Supporter oss!