Fyll oppover

Et merket område på minst to rader fylles med innholdet av den cellen som er nederst.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg Ark - Fyll celler - Fyll oppover.

Fra verktøylinjer:

Ikon Fyll Oppover

Fyll oppover


Hvis det markerte området bare omfatter en enkelt kolonne, så blir innholdet av den nederste cellen kopiert inn i de øvrige markerte cellene. Hvis flere kolonner er markert, så blir innholdet av den nederste cellen i hver kolonne kopiert inn i de markerte cellene ovenfor.

Supporter oss!