Opp

Et merket område på minst to rader fylles med innholdet av den cellen som er nederst.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Rediger → Fyll → Opp


Hvis det merkede området bare omfatter en enkelt kolonne, så blir innholdet av den nederste cella kopiert inn i de øvrige merkede cellene. Hvis flere kolonner er merket, så blir innholdet av den nederste cella i hver kolonne kopiert inn i de merkede cellene ovenfor.

Supporter oss!