Høyre

Et merket område på minst to rader fylles med innholdet av den cellen som er lengst til venstre.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Rediger → Fyll → Høyre


Hvis et område med bare én rad er merket, så blir innholdet av cellen lengst til venstre kopiert til alle de øvrige merkede cellene. Hvis du har valgte flere rader, så vil cellen lengst til venstre i hver rad bli kopiert til de merkede cellene mot høyre.

Supporter oss!