Fyll nedover

Et merket område på minst to rader fylles med innholdet av den øverste cellen i området.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg Ark - Fyll celler - Fyll ned.

Fra verktøylinjer:

Ikon Fyll Nedover

Fyll nedover

Fra tastaturet:

+ D


Hvis det merkede området bare omfatter én enkelt kolonne, så blir innholdet av den øverste cellen kopiert til alle de øvrige. Hvis flere kolonner er merket, så kopieres innholdet av den øverste cellen i hver kolonne nedover.

Supporter oss!