Fyll

Fyll celler automatisk med innhold

For å bruke denne funksjonen …

Velg Ark → Fyll


Merknadsikon

Sprettoppmenyene i LibreOffice Calc har flere alternativ du kan bruke til å fylle cellene.


Ned

Et merket område på minst to rader fylles med innholdet av den øverste cellen i området.

Høyre

Et merket område på minst to rader fylles med innholdet av den cellen som er lengst til venstre.

Opp

Et merket område på minst to rader fylles med innholdet av den cellen som er nederst.

Venstre

Et merket område på minst to rader fylles med innholdet av den cellen som er lengst til høyre.

Ark

Sett valgene for å overføre ark eller område i et bestemt ark til di samme cellene i andre valgte ark.

Serier

Generer serier automatisk med alternativene i denne dialogboksen. Bestem retning, inkrement, tidsenhet og serietype.

Fylle celler ved hjelp av sprettoppmenyene:

Supporter oss!